Dan kretanja za zdravlje

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) u preporukama za zdrav život i općenito održavanje zdravlja svjetske populacije navodi tjelesnu aktivnost kao imperativ dobrog zdravlja. Od 2003. godine se, na inicijativu SZO-a, oko 10. svibnja potiču sve države članice Europske unije na promicanje tjelesne aktivnosti različitim aktivnostima na nacionalnoj razini. Taj se dan naziva Danom kretanja za zdravlje (engl. Move for Health Day), usmjerenim na podizanje javne svijesti o korisnosti tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Svaka pojedina država članica samostalno određuje na koji će način i kojim aktivnostima obilježiti ovaj dan.

U skladu s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, aktivnosti koje se tim povodom organiziraju u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja pojedinca trebaju se moći provoditi bilo gdje i biti umjerenog do visokog intenziteta. Aktivnosti u sklopu obilježavanja ovog dana mogu uključivati organizirano hodanje, vožnju biciklom i rekreativne sportske kampanje u zajednici, promicanje ulica bez automobila, stvaranje parkova i otvorenih prostora na kojima se ljudi mogu baviti zabavnim tjelesnim aktivnostima, kao i programe tjelesne aktivnosti u zdravstvenim ustanovama kao dio integriranih intervencija zajedno s informacijama o zdravoj prehrani i stilovima života.


Glavni ciljevi nacionalnih i globalnih aktivnosti Dana kretanja za zdravlje su:

  • podići svijest javnosti o koristi tjelesne aktivnosti u sprečavanju kroničnih nezaraznih bolesti;
  • promicati prednosti tjelesne aktivnosti i ukazivati na dobru praksu;
  • povećati provođenje tjelesnih aktivnosti na svim razinama i svim područjima (slobodno vrijeme, prijevoz, rad) i okruženjima (škola, zajednica, dom, radno mjesto);
  • promicati zdrave stilove života i rješavati zdravstvene probleme sportom i drugim tjelesnim aktivnostima, smanjenjem pušenja, zdravom prehranom, smanjenjem nasilja, stresa i socijalne izolacije.

U sklopu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ Hrvatski zavod za javno zdravstvo provodi javnozdravstvenu akciju “Hodanjem do zdravlja”, prvenstveno kao poziv svima koji su posljednjih godina tjelesno neaktivni, da u svoj život uključe redovito hodanje i učine veliki korak prema očuvanju i unapređenju zdravlja. Hodanje je besplatna, široko pristupačna tjelesna aktivnost rijetko povezana s ozljedama, koju mogu prakticirati ljudi svih dobnih skupina, uključujući i one koji se nikada nisu bavili nekom tjelesnom aktivnošću. Hodanje je jednostavno i ne zahtijeva posebne sposobnosti ili vještine. Jedino što si za hodanje moramo stvarno priuštiti  je vrijeme. Nema prepreka, a ne bi trebalo biti ni izlika, da se u svakodnevni život uključi više hodanja, ako je moguće u prirodi na svježem zraku, kako bi smanjili rizik razvoja bolesti, održali ili poboljšali svoje zdravstveno stanje.

Zaštitni utjecaj hodanja kao tjelesne aktivnosti dostupne i provedive većini ljudi svih dobnih skupina prepoznat je u prevenciji bolesti koje su posljedica modernog „sjedilačkog“ načina života. Uzimajući u obzir podatak o visokoj prevalenciji nedovoljne tjelesne aktivnosti i djece i odraslih osoba u Hrvatskoj te značaj tjelesne aktivnosti za kasnije zdravlje, djelovanjem u zajednici želimo informirati i senzibilizirati građane Hrvatske svih dobnih skupina o pozitivnim vidovima tjelesne aktivnosti. Budući da nema prepreka da se ljudi u značajnijem broju uključe u najjednostavniju i najdostupniju aktivnost, hodanje, želimo im ponuditi i pokrenuti organizirano grupno hodanje, kontinuirano jednom tjedno u svim županijama i potaknuti bavljenje najjednostavnijom i najdostupnijom tjelesnom aktivnošću.

Projektne aktivnosti elementa Zdravlje i tjelesna aktivnost podrazumijevaju uključivanje svih županijskih zavoda za javno zdravstvo (ŽZJZ) i lokalnih turističkih zajednica na razini županije u projekt „Hodanjem do zdravlja“. Cilj je aktivnosti oformiti radnu skupinu u svakoj županiji koju će činiti predstavnici ŽZJZ-a, regionalne i lokalne samouprave, turističke zajednice i organizacija civilnog društva, koja će izraditi kriterije za određivanje hodačkih staza te urediti i označiti najmanje jednu hodačku stazu u svakoj županiji, što uključuje nadzor i održavanje hodačkih staza prema unaprijed utvrđenom kalendaru hodanja. Do danas je projekt proveden u deset županija, a do kraja 2019. godine bit će proveden u svim županijama u Republici Hrvatskoj. Ovim se projektom želimo uključiti u globalni internacionalni projekt The Walk of the World i u budućnosti ostvariti suradnju s već aktivnim zemljama sudionicama istoga.

Zajedničkim radom koordinatora Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, županijskih zavoda za javno zdravstvo, suradnika na razini lokalne zajednice i brojnih volontera, provedbom javnozdravstvene akcije „Hodanjem do zdravlja“ na nacionalnoj razini je po prvi put obilježen Svjetski dan hodanja 1. listopada 2016. godine. Ovomje javnozdravstvenom akcijom angažirano oko 2000 građana i poslana je poruka o koristi svakodnevnog kretanja i tjelesne aktivnosti u svim dobnim skupinama. Na tragu dobrih rezultata se i u 2017. godini planira obilježiti isti dan u još većem broju županija i s većim brojem sudionika.