mentalno zdravlje na radu

Svjetski dan mentalnog zdravlja

Objavljeno: 4. listopada 2017.
Stres na radu je drugi najčešće prijavljivani zdravstveni problem povezan s radom u Europi

Dan kretanja za zdravlje

Objavljeno: 9. svibnja 2017.
Tjelesna aktivnost pomaže pojedincu spriječiti kronične bolesti

Buka i zdravlje

Objavljeno: 14. travnja 2017.
Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osviještenosti o buci 2017. godine Europska agencija za okoliš (EAA) je pokrenula promicanje ideje o okruženju...

Zaštita zdravlja na radu

Objavljeno: 14. travnja 2017.
Mnogi se radnici suočavaju sa sve većim pritiskom u nastojanju da zadovolje zahtjeve suvremenog radnog života

Depresija

Objavljeno: 5. travnja 2017.
Depresija je bolest koju karakteriziraju poremećaji raspoloženja kao što su dugotrajna tuga, nesposobnost uživanja u ranije ugodnim stvarima ili aktivnostima...