Vezane teme: stres

Buka i zdravlje

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osviještenosti o buci 2017. godine Europska agencija za okoliš (EAA) je pokrenula promicanje ideje o okruženju...

Zaštita zdravlja na radu

Mnogi se radnici suočavaju sa sve većim pritiskom u nastojanju da zadovolje zahtjeve suvremenog radnog života

Depresija

Depresija je bolest koju karakteriziraju poremećaji raspoloženja kao što su dugotrajna tuga, nesposobnost uživanja u ranije ugodnim stvarima ili aktivnostima...