Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osviještenosti o buci 2017. godine Europska agencija za okoliš (EAA) je pokrenula promicanje ideje o okruženju bez buke u cijeloj Europi. Europska komisija poziva da sve zemlje promiču aktivnosti kao npr. održavanje specijaliziranih radionica o mjerama zaštite od buke, seminara i kulturnih aktivnosti, posebice među mladima kod kojih treba osvijestiti posljedice prekomjernom izlaganju buci iz okoliša.

Pitanje je zašto posvećujemo toliku brigu neželjenoj buci oko nas? Kratkoročno gledajući, buka uzrokuje stres. Većina nas razumije da je stres pokretač mnogih neželjenih posljedica za naše zdravlje. A dugoročno, buka uzrokuje nagluhost ili, što je još teže, gubitak sluha kao veći hendikep po zdravlje.

Mnoge zajednice, a i pojedinci, više ne prihvaćaju buku kao prirodni nusproizvod industrijskog društva. Tako se u nekim urbanim sredinama krenulo u rješavanje pitanja buke. Primjerice, Njujorčani buku navode kao vodeći prigovor razini kvalitete gradskog života.

Premda su odrasli najzabrinutiji zbog problema koje izaziva buka, djeca mogu jednako toliko patiti, a da se to često ne prepozna i ne obavijesti roditelje o pojavi simptoma.

Jedinstveni alat koji omogućuje vjerodostojnu procjenu izloženosti stanovništva raznim izvorima buke (cestovni, željeznički i zračni promet, buka industrijskih postrojenja) su karte buke. Zajednički je cilj sve uključiti u preventivne aktivnosti kao što je mjerenje intenziteta buke na samom izvoru te što je moguće više korigirati da bi se izbjeglo stvaranje kritičnih mjesta s prekomjernom bukom. Buku se može ublažiti na više načina: u prometu treba smanjiti brzinu gdje je god to moguće, u gradovima buku utišavaju krošnje drveća, prometnice treba uređivati tako da se u blizini stambenih zgrada postavljaju bukobrani, a rad izvora buke treba vremenski ograničiti i redovito održavati uređaje koji stvaraju buku.

Stanovništvo je potrebno kontinuirano informirati o prekomjernoj buci i štetnosti po zdravlje te podizati razinu svijesti o važnosti prevencije i zaštite od buke, jer često možemo i sami značajno pridonijeti smanjenju bučnog okruženja utišavanjem muzike iz stereo uređaja, posebice iz prijenosnih slušalica za uši, nošenjem zaštitne slušalice ili čepova za uši na radnom mjestu s prekomjernom bukom, korištenjem dekorativnih materijala koji apsorbiraju zvuk i izbjegavanjem uključivanja više bučnih alata istovremeno prilikom kućanskih poslova.