Na Svjetski tjedan dojenja 2021. budimo odgovorni i zajednički zaštitimo dojenje!

Na Svjetski tjedan dojenja 2021. budimo odgovorni i zajednički zaštitimo dojenje!

Dojenje je jedinstvena mjera očuvanja zdravlja koja doprinosi kratkoročnom i dugoročnom unaprjeđenju zdravlja djece i majki. Dojenje je jednostavno, besplatno i dostupno, a pri tom nosi brojne koristi za dijete, majku, ali i cijelo društvo, dok izostanak dojenja nosi povećane rizike za zdravlje. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, dojenje bi trebalo započeti unutar prvog sata od djetetova rođenja. Isključivo dojenje, što znači da dijete ne konzumira drugu tekućinu ili krutu hranu, čak ni vodu, uz izuzetak oralne otopine za rehidraciju ili kapi/sirupa s vitaminima, mineralima ili lijekova, trebalo bi nastaviti do navršenog šestog mjeseca djetetova života. Majka bi trebala dojiti dijete na zahtjev, odnosno kad i koliko dijete traži te se ne preporuča korištenje bočica niti duda varalica. Od navršenog šestog mjeseca djetetova života preporuča se postepeno uvođenje druge hrane, uz nastavak dojenja do druge godine djetetovog života ili dulje.

S ciljem promicanja brojnih pozitivnih aspekata dojenja i unaprjeđenja zdravlja dojenjem, Svjetski savez za aktivno promicanje dojenja je u prvom tjednu mjeseca kolovoza 1992. godine pokrenuo inicijativu Svjetski tjedan dojenja. Od tada se ovaj događaj obilježava svake godine organizacijom brojnih aktivnosti promicanja dojenja diljem svijeta. Cilj Svjetskog tjedna dojenja je podizanje svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira. Svake godine odabire se tema kojom se nastoji komunicirati neki od pozitivnih aspekata dojenja. Od 2016. godine ciljevi Svjetskog tjedna dojenja usklađeni su s Ciljevima Održivog razvoja, a 2018. godine Skupština Svjetske zdravstvene organizacije proglasila je Svjetski tjedan dojenja važnom strategijom za promicanje dojenja.

Tema Svjetskog tjedna dojenja 2021. godine pod kraticom #WBW2021 je „Zaštita dojenja: Zajednička odgovornost“. Fokus ovogodišnje teme su načini na koje dojenje doprinosi preživljenju, zdravlju i dobrobiti svih ljudi te važnost zaštite dojenja. Individualna podrška ženama koje doje izrazito je važna, no za uspješno promicanje dojenje neophodan je i javnozdravstveni pristup. Javnozdravstveni pristup podrazumijeva provođenje učinkovitih mjera za promicanje dojenja na svim razinama i povezivanjem različitih sektora. Neke od tih mjera uključuju osiguravanje stručnog kadra unutar zdravstvenog sustava čiji rad je usmjeren na pružanje podrške dojenju na najvišoj mogućoj razini, zatim zakonsku zaštitu majki i roditelja putem rodiljnih i roditeljskih dopusta, provedbu Međunarodnog pravilnika o marketingu nadomjestaka za majčino mlijeko, poticanje suradnje između vladajućih institucija, poslodavaca, organizacija civilnog društva i lokalnih zajednica i mnoge druge.

Svjetski tjedan dojenja 2021. promiče zaštitu i podršku dojenju na nacionalnoj razini, razini zdravstvenog sustava, na radnom mjestu i na razini zajednice.

U sklopu projekta Živjeti zdravo, potičemo stvaranja okruženja koja promiču očuvanje zdravlja svih dobnih skupina te smo osigurali nabavu jednobraznih setova opreme za uređenje po jedne hodačke staze i po jednog parka u svakoj županiji Republike Hrvatske kao ogledni primjer dobre prakse. Svaka hodačka staza i park Živjeti zdravo ima postavljen Stolić i klupu za prematanje i dojenje koji su prilagođeni potrebama majki i dojilja, a sve s ciljem stvaranja okruženja koja potiču dojenje i očuvanje zdravlja djece i majki.

Provedba aktivnosti promicanja dojenja na svim razinama i preuzimanje zajedničke odgovornosti doprinijet će osiguravanju preživljavanja, zdravlja i dobrobiti svih obitelji i sve djece.

 

 

Ciljevi Svjetskog tjedna dojenja 2021. su:

 

 

Informirati ljude o važnosti zaštite dojenja

 

 

 

 

 

 

Povezati pojedince i organizacije za učinkovitije promicanje dojenja

 

 

 

 

 

Osigurati podršku dojenja kao ključnu javnozdravstvenu mjeru

 

 

 

 

 

Poticati akcije zaštite dojenja u svrhu unaprjeđenja javnog zdravstva