Predstavljena  ljetna kampanja „Nema maženja bez paženja“

„Nema maženja bez paženja“ je naziv ovogodišnje ljetne kampanje HZJZ-a, koja počinje 15. lipnja i traje do kraja rujna. Cilj kampanje je edukacija i osvješćivanje svih građana Republike Hrvatske, posebice mladih, o važnosti očuvanja i unaprjeđenja spolnog i reproduktivnog zdravlja putem atraktivnih poruka i vizuala.

U sklopu kampanje „Nema maženja bez paženja“, na 26 plaža od sjevera do juga Hrvatske bit će postavljeni info panoi i svlačionice s ključnim porukama. Kampanja će obuhvatiti neke od najfrekventnijih plaža na Hvaru, u Umagu, Splitu, Poreču, Makarskoj, Crikvenici, na otoku Krku i drugim gradovima i otocima, što će joj dati veliku vidljivost na nacionalnoj razini.

Provedba kampanje je od iznimne važnosti zato što najnoviji podaci međunarodnih istraživanja pokazuju da mladi u Hrvatskoj o nekim aspektima spolnog i reproduktivnog zdravlja znaju manje nego prije 12 godina . Pri tome je kondome koristilo 60% dječaka i 50% djevojčica što ukazuje na osjetni pad korištenja kondoma među mladima u odnosu na prijašnja razdoblja (npr. 2006. godine kondome je koristilo 82% dječaka i 84% djevojčica).

Kampanja i slogan predstavljeni su u 11. lipnja u informativnoj emisiji „RTL Direkt“ na RTL televiziji, a gošće koje su sudjelovale u razgovoru bile su doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med., spec. epidemiologinja, voditeljica Službe za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i voditeljica projekta „Živjeti zdravo“ i Lana Kasumović, dipl. san. ing. , Voditeljica Odsjeka za promicanje spolnog zdravlja sa savjetovalištem.

 

  „Zajedno do fondova EU“