Uoči Svjetskog dana debljine koji se svake godine obilježava 4. ožujka u prostorijama Ministarstva zdravstva održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Akcijskog plana za prevenciju debljine.

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA DEBLJINE

Zagreb, 3. ožujka 2022.

Uoči Svjetskog dana debljine koji se svake godine obilježava 4. ožujka u prostorijama Ministarstva zdravstva održan je prvi sastanak Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Akcijskog plana za prevenciju debljine.

Radna skupina okuplja istaknute hrvatske stručnjake i znanstvenike koji se bave različitim aspektima prevencije i liječenja debljine pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, dr. med. spec. epidemiologije, a cilj joj je izrada prvog Akcijskog plana usmjerenog na rješavanje ovog velikog javnozdravstvenog problema koji Hrvatska ima od 2012. godine.

Podatak da je Hrvatska vodeća zemlja Europske unije po učestalosti prekomjerne tjelesne mase i debljine u odraslih osoba jasno pokazuje kolika je važnost provedbe sveobuhvatnih, multisektorskih aktivnosti koje će biti usmjerene na očuvanje zdravlja od najranije dobi.

Nastojanja da se suzbije pandemija debljine u Republici Hrvatskoj dio su širih, europskih i globalnih, nastojanja. Tako će na Svjetski dan debljine, i skupina zastupnika Europskog parlamenta objaviti Deklaraciju za nacionalne akcijske planove o debljini. Povodom obilježavanja Svjetskog dana debljine, Europski ured Svjetske zdravstvene organizacije pripremio je i veliki izvještaj “Debljina u Europi” s ciljem podizanja svjesnosti i povećanog razumijevanja korijenskih uzroka debljine i aktivnosti potrebnih da se ona suzbije. Također je 27. siječnja ove godine Izvršni odbor Svjetske zdravstvene organizacije donio preporuku da se na sljedećoj sjednici Generalne skupštine Svjetske zdravstvene organizacije usvoje Preporuke za prevenciju i liječenje debljine kroz cijeli život, uključujući razmatranje potencijalne izrade ciljanih vrijednosti.

“Ovaj veliki javnozdravstveni problem prisutan je u svim državama članicama Europske unije, no ipak najveći udio odraslih s prekomjernom tjelesnom masom zabilježen je u Hrvatskoj i Malti što je podatak s kojim se ne želimo miriti. Previše smo izgubili naših građana uslijed kroničnih bolesti povezanih s debljinom koje su se, u kombinaciji s COVID-19, pokazale kobnima. Stoga smo odlučni u zajedničkom djelovanju te udruživanju cjelokupnog know-how-a kako bismo upravo prevencijom spriječili ovaj javnozdravstveni problem kod mlađe populacije, a kod starijih građana podsjetili ih na zdrave navike koje i sam često gubim iz vida u stresnoj svakodnevici”, izjavio je ministar izv. prof. dr. sc. Vili Beroš.

“Stručna javnost i donositelji politika na nacionalnoj i međunarodnoj razini, prilikom planiranja oporavka od pandemije i jačanja otpornosti društava, počinju pokazivati sve veći interes za problem debljine koji je već neko vrijeme jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj i Europi. Važno je da svi osvijestimo kako je debljina važan zdravstveni, a ne estetski problem te da kao društvo stvorimo pretpostavke za rano uočavanje, prevenciju i liječenje debljine, pritom imajući na umu socioekonomsku podlogu u nastanku debljine, raširenu stigmatizaciju debljine te potrebu za multisektorskim djelovanjem” rekla je izv. prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, voditeljica Radne skupine.