Regionalne radionice o jačanju kapaciteta za implementaciju planova sigurnosti vode

U izmjenama i dopunama Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju iz 2015. godine po prvi put je u europsko zakonodavstvo uveden pojam upravljanja rizicima upotrebom planova sigurnosti vode. Kako bi RH uskladila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije hrvatski Zakon o vodi za ljudsku potrošnju u izmjenama i dopunama iz 2017. godine (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) propisao je da vodoopskrbni sustavi koji opskrbljuju više od 5000 stanovnika ili isporučuju više od 1000 m3/vode moraju uvesti Plan sigurnosti vode u razdoblju od 5 godina, a sustavi koji opskrbljuju  manje od 5000 stanovnika ili isporučuju manje od 1000 m3 vode dnevno u  roku od 10 godina.

Republika Hrvatska je među prvim državama u Europi propisala obvezu uspostavljanja sustava upravljanja rizicima u vodoopskrbnim sustavima na načelima HACCP-a još 2004. godine. Međutim, nisu postojale smjernice za javne isporučitelje vodnih usluga, a sve aktivnosti temeljile su se na iskustvu koje je stečeno u implementaciji HACCP sustava u objektima koji posluju s hranom.

Kako bi se sustav poboljšao i prilagodio zahtjevima vodoopskrbe Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) provodi aktivnosti kojima je cilj pružanje podrške dugoročnoj implementaciji Planova sigurnosti voda u Hrvatskoj. U okviru dvogodišnjeg Sporazuma o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (RH) i Svjetske zdravstvene organizacije za razdoblje 2018. – 2019.  te prema programu rada Protokola o vodi i zdravlju za 2017.-2019., prošle je godine održana radionica o jačanju kapaciteta za implementaciju planova sigurnosti vode na nacionalnom nivou.

U okviru daljnjih aktivnosti HZJZ je uz potporu Svjetske zdravstvene organizacije održao 4 regionalne radionice za javne isporučitelje vodnih usluga, predstavnike zavoda za javno zdravstvo i državnog inspektorata. Radionice su održane u prostorijama zavoda za javno zdravstvo u Splitu, 3. travnja 2019., Rijeci, 4. travnja 2019., Zagrebu, 9. travnja 2019. i Osijeku, 10. travnja 2019. godine, a iste su za sudionike bile besplatne.

Radionice su održali djelatnici HZJZ-a: dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl.ing, Filip Gajšak, mag.ing.hidrogeol., Mario Antičević, dipl.san.ing, predstavnica javnog isporučitelja vodnih usluga Nikolina Novotni Horčička, dipl.ing, djelatnica Varkom d.d. iz Varaždina te djelatnice Državnog inspektorata Tatjana Burić, dipl.ing. i Kristina Vuljanić, dipl.ing.

Na radionicama je prisustvovalo ukupno 136 sudionika, od toga 88 sudionika iz 76 vodovoda, 37 sudionika iz 18 zavoda za javno zdravstvo i 11 sudionika iz Državnog inspektorata.

Cilj radionica bio je educirati predstavnike javnih isporučitelja vodnih usluga o planovima  sigurnosti vode, a poseban naglasak dan je sličnostima i razlikama s postojećim HACCP sustavima. Radionice su obuhvatila sve korake u izradi plana sigurnosti vode pri čemu su sudionici kroz rad u manjim grupama imali priliku vježbati identifikaciju opasnosti i opasnih događaja kao i procjenu rizika na konkretnim primjerima. Sudionicima su također predstavljene i podijeljene Smjernice za izradu planova sigurnosti vode na hrvatskom jeziku koje su izradili djelatnici HZJZ.