Radionica o jačanju kapaciteta za implementaciju planova sigurnosti vode, Zagreb, 10. – 13. rujna 2018.

Plan sigurnosti vode je okvir preventivnog upravljanja rizicima koji najučinkovitije osigurava sigurnu opskrbu vodom. Kao takav služi kao temelj Smjernica za kakvoću vode za piće Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), a njegova primjena u politikama i praksi dokazano  sprečava incidente s kakvoćom vode i ima dugoročnu korist za zdravlje.

Implementiranje planova sigurnosti vode je u skladu s ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda koji zahtijevaju osiguravanje jednakog prava na pristup vodi te  upravljanje rizicima u vodoopskrbnim sustavima  kako bi se štitilo javno zdravlje, spriječilo širenje bolesti koje se prenose vodom i smanjilo smrtnosti i pobolijevanja od zagađene vode.

Hrvatska je od 2006. godine potpisnica Protokola o vodi i zdravlju, koji promiče usvajanje planova sigurnosti vode, a ujedno je i među prvim državama u Europi propisala obvezu uspostavljanja sustava upravljanja rizicima u vodoopskrbnim sustavima na načelima HACCP-a.

U izmjenama i dopunama Direktive o kvaliteti vode za ljudsku potrošnju iz 2015. godine po prvi put je  u europsko zakonodavstvo uveden pojam upravljanja rizicima upotrebom planova sigurnosti vode. Kako bi RH uskladila svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Europske unije hrvatski Zakon o vodi namijenjenoj ljudskoj potrošnji iz 2017. godine predviđa da veliki vodoopskrbni sustavi prijeđu sa sustava upravljanja rizicima na načelima HACCP na plan sigurnosti vode u roku od pet godina, a mali u roku od deset godina.

U okviru Dvogodišnjeg Sporazuma o suradnji između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (RH) i Regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH  za razdoblje 2018. – 2019.  te prema programu rada Protokola o vodi i zdravlju za 2017.-2019., Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) provodi aktivnosti  kojim je cilj pružanje podrške dugoročnoj implementaciji Planova sigurnosti vode u Hrvatskoj.

Radionica o jačanju kapaciteta za implementaciju planova sigurnosti  vode održana je u prostorijama HZJZ-a u Zagrebu u razdoblju od 10. do 13. rujna 2018. godine. Cilj radionice bio je educirati stručnjake HZJZ, Ministarstva zdravstva i predstavnika javnih isporučitelja vodnih usluga za provedbu edukacija na nacionalnoj i lokalnoj razini. Radionicu su održali stručnjaci iz Europskog centra za okoliš i zdravlje, Svjetske zdravstvene organizacije, iz Njemačke dr.sc. Oliver Schmol i dr.sc. Arnt Diener,  te dr.sc. Annabelle May djelatnica Inspektorata za vodu za piće (eng. Drinking Water Inspectorate) iz Velike Britanije s dugogodišnjim iskustvom u provedbi Plana sigurnosti vode.

Radionica je obuhvatila sve korake u izradi i nadzoru plana sigurnosti vode pri čemu su sudionici radionice kroz rad u manjim grupama imali priliku vježbati na konkretnim primjerima. Radionicom su obuhvaćena i iskustava ostalih europskih zemalja s usvajanjem planova sigurnosti vode, a dan je i osvrt na  plan sigurnosti vode u kontekstu primjene Ciljeva održivog razvoja, Deklaracije o okolišu i zdravlju iz Ostrave i Protokola o vodi i zdravlju.