Predstavnici Republike Hrvatske na skupštini Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi

Državni tajnik Ministarstva zdravstva, g. Tomislav Dulibić, dipl. iur. i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Krunoslav Capak te dr. sc. Iva Pejnović Franelić, voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju pri zavodu za javno zdravstvo, od 20. svibnja prisustvuju 72. sjednici Godišnje skupštine Svjetske zdravstvene organizacije koja se do 28. svibnja održava u Ženevi, Švicarska. Svjetska zdravstvena skupština je tijelo odlučivanja u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), a održava se jednom godišnje i u njoj su zastupljeni izaslanici svih zemalja članica. Između dviju skupština poslove SZO-a vodi Izvršno vijeće i Tajništvo na čelu s generalnim direktorom. Glavne zadaće Svjetske zdravstvene skupštine su utvrđivanje politike SZO-a, imenovanje glavnog direktora, nadzor financijskih politika i pregled i odobravanje predloženog proračuna programa.

Inače, SZO pomaže pri usmjeravanju i koordinaciji u međunarodnom zdravstvu, pomaže vladama u jačanju zdravstvene službe i pruža im tehničku pomoć, djeluje na suzbijanju epidemijskih, endemijskih i kroničnih nezaraznih bolesti, sudjeluje u borbi protiv alkoholizma, pušenja i uživanja droge, radi na poboljšanju prehrane, stanovanja, javnoga zdravstva, radnih uvjeta i uvjeta okoliša, unapređuje izobrazbu zdravstvenih stručnjaka te radi na zdravstvenom prosvjećivanju i brojnim drugim aktivnostima.

Tagovi