Dodaci prehrani

NOVA UREDBA – THC, 2022.

Objavljeno: 1. ožujka 2023.
UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1393 оd 11. kolovoza 2022. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina delta9-tetrahidrokanabinola...

NOVA UREDBA – Ekstrakti zelenog čaja, 2022.

Objavljeno: 1. ožujka 2023.
Uredba Komisije (EU) 2022/2340  оd 30. studenoga 2022. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ekstrakata zelenog...