Ispitivanje zdravstvene ispravnosti

Hrvatski zavod za javno zdravstvo osposobljen je prema zahtjevima norme HR EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje vode, hrane, hrane za životinje, predmeta opće uporabe, mikrobiološke čistoće objekata i uzorkovanja voda.

Potvrda o akreditaciji 1041

Tablica ispitnih metoda u fleksibilnom području akreditacije

 

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti voda: pružanje usluga uzorkovanja i analize uzoraka svih vrsta voda (voda za piće, prirodna mineralna, izvorska i stolna voda, voda za potrebe hemodijalize, podzemne vode, površinske vode, otpadne i oborinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, tehnološke vode) uključujući terenski i laboratorijski rad.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane čine specijalizirani stručnjaci različitih profila od liječnika, farmaceuta, prehrambenih tehnologa, biotehnologa i sanitarnih inženjera do molekularnih biologa koji znaju obaviti analize određenih parametara utvrđenih propisima. U sklopu ovog odjela stručnjaci i laboratoriji se bave mikrobiološkim analizama, analizama aditiva, alergena, mikotoksina, metala i metaloida, GMO, pesticida, hrane za posebne prehrambene potrebe, dječje hrane, pokazatelja kvalitete hrane.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe: ispitivanje predmeta opće uporabe u što pripadaju ambalaža, posuđe, pribor, oprema i uređaji koji dolaze u neposredan dodir s hranom, kozmetički proizvodi, posuđe, pribor, oprema i uređaji za proizvodnju kozmetičkih proizvoda, dječje igračke, sredstva za održavanje čistoće u kućanstvu i industriji, uključujući i ona koja se koriste u proizvodnji i stavljanju hrane na tržište, dezinfekcijska sredstva te insekticidi za kućnu uporabu, duhan, duhanski proizvodi i pribor za pušenje (pribor koji pri pušenju dolazi u dodir s ustima i usnom šupljinom: lula i cigaretnik – usnik), određeni predmeti i sredstva koja pri uporabi dolaze u neposredan dodir s kožom i/ili sluznicom, kao i granični proizvodi između kozmetike i medicinskih proizvoda.
Ispitivanje zdravstvene ispravnosti dodataka prehrani i biološki aktivnih tvari: bavi se ispitivanjem i istraživanjem dodataka prehrani, dijetetskih proizvoda (“hrana za specifične grupe”) i nove hrane. Usko specijalizirani stručnjaci Odjela nude Vam pomoć oko kategorizacije proizvoda, usklađenja deklaracija na proizvodu s legislativom vezano za sastojke, njihove količine i zdravstvene tvrdnje, kao i savjete oko plasiranja na tržište.