Sudjelovanje na sastanku europskog referentnog laboratorija (EURL-MN)

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo djeluje Nacionalni referentni laboratorij (NRL) za područje metala i dušikovih spojeva u hrani i hrani za životinje temeljem rješenja Ministarstva poljoprivrede. Predstavnica HZJZ-a i Nacionalnog Referentnog Laboratorija (NRL) za područje metala i dušikovih spojeva u hrani i hrani za životinje, dr. sc. Anica Benutić, dipl. ing., voditeljica Odsjeka za metale i metaloide, sudjelovala je na „6th annual EURL-MN Workshop 2023,  Metals and Nitrogenous Compounds in Feed and Food“, održanom  u periodu od 15.-16. studenoga 2023. u Kopenhagenu.

Na sastanku su posterskim priopćenjem predstavljene aktivnosti NRL-a. Raspravljalo se o europskom zakonodavstvu, aktivnostima europskog standardizacijskog tijela (CEN), pripremi uzoraka, razvoju i validaciji novih analitičkih metoda u području metala i dušikovih spojeva u hrani i hrani za životinje.

Tijekom 2023. godine NRL je sudjelovao u tri međulaboratorijska poredbena ispitivanja (PT sheme) u organizaciji EURL-MN-a koje su uspješno provedene.

Za PT shemu EURL-MN PT-2023-01: Al, Cd, Ni i Pb u hrani životinjskog porijekla proglašen je prvim od tri najbolja laboratorija za područje metala.