European week against cancer

Europski tjedan borbe protiv raka 2023.

Objavljeno: 25. svibnja 2023.
Europski tjedan borbe protiv raka, u organizaciji Europskog udruženja Liga protiv raka, održava se svake godine u posljednjem tjednu svibnja...