Konvencija o pravima djeteta

Deklaracija o važnosti cijepljenja

Objavljeno: 7. travnja 2017.
Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli su Deklaraciju o važnosti cijepljenja, koju su svojim...