Deklaracija o važnosti cijepljenja

Hrvatska liječnička komora (HLK) i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) donijeli su Deklaraciju o važnosti cijepljenja, koju su svojim potpisom poduprli istaknuti medicinski stručnjaci, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u segmentu zdravstva, nadležnih regulatornih tijela, Svjetske zdravstvene organizacije, stručnih liječničkih društava, stručnjaci s Medicinskog i Pravnog fakulteta te predstavnici udruge pacijenata.

Deklaracija je donesena u sklopu okruglog stola Cijepljenje: istine vs. zablude u organizaciji HLK-a i HZJZ-a u suradnji sa Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.

U Deklaraciji se podsjeća da je cijepljenje jedno od najvećih medicinskih dostignuća modernog doba, koje je spasilo više ljudskih života od bilo koje druge medicinske intervencije u povijesti medicine.

Konvencijom o pravima djeteta Hrvatska se obvezala na priznavanje djetetovog prava na uživanje najviše moguće razine zdravlja, uključujući preventivnu zdravstvenu zaštitu. Odluka o cijepljenju djece nije i ne može biti isključivo pravo roditelja. Pravo djeteta na zdravlje je iznad prava roditelja na izbor, navodi se u Deklaraciji.

Visokom razinom prosvijećenosti i obrazovanja ljudi od školskog doba do starosti, može se postići da cijepljenje više ne bi trebalo biti propisano prisilnom zakonskom normom. Put do toga je dugačak i samo konstantnim radom može se postići željeni učinak, a do tada zakonska norma predstavlja ispravan i legitiman čin društva u borbi za zdravlje pojedinca i populacije, zaključak je Deklaracije.

 

Deklaracija o važnosti cijepljenja