Vezane teme: lokacije

COVID-19 – popis lokacija cijepljenja

Objavljen je objedinjeni popis lokacija za cijepljenje protiv bolesti COVID-19. Popis je priložen abecednim redom prema županijama u Republici Hrvatskoj....