Vezane teme: medicina

liječnik

Hrvatski dan liječnika

Obilježavanje Hrvatskog dana liječnika uvijek je prilika za prisjećanje na 1874. godinu, kada je skupina od dvadeset i jednog liječnika...