Vezane teme: sigurno u vodi

Sigurno u vodi 2019.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, utapanje je treći vodeći uzrok nenamjernih ozljeda u svijetu s udjelom od 7 % u...