sigurno u vodi

Sigurno u vodi

Objavljeno: 4. srpnja 2022.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, utapanje je treći vodeći uzrok nenamjernih ozljeda u svijetu s udjelom od 7 % u...

Sigurno u vodi

Objavljeno: 15. lipnja 2021.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, utapanje je treći vodeći uzrok nenamjernih ozljeda u svijetu s udjelom od 7 % u...

Sigurno u vodi

Objavljeno: 21. lipnja 2018.
Preporuke za povećanje sigurnosti u vodi