Cijepljenje protiv COVID-19 u Zagrebu

Objavljeno: 5. studenoga 2021.
HZJZ i Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na adresi Rockefellerova 12 organiziraju: Cijepljenje protiv COVID-19...