tjelesna aktivnost mogući je put ulaganja i u našu duhovnu dobrobit