Europski tjedan mentalnog zdravlja – tjelesna aktivnost pozitivno djeluje na socijalnu dobrobit!

Tjelesna aktivnost ima pozitivan utjecaj na tjelesno i mentalno zdravlje jer pruža mogućnost za druženje i razvoj vještina važnih za svakodnevno dobro funkcioniranje. Bavljenje tjelesnom aktivnošću, osobito u aktivnostima koje su timske ili se odvijaju u grupi te gdje osoba dolazi u kontakt s drugima, omogućuje izgradnju i unaprjeđenje socijalnih vještina te izgradnju prijateljstva. Socijalne vještine važne su kako bi uspješno komunicirali s dugima, uspješno uspostavljali odnose s drugima, bolje razumjeli sebe i druge te izgradili svoju socijalnu mrežu.

Istraživanja pozitivnog utjecaj tjelesne aktivnosti na socijalnu dobrobit izučavaju njezinu dobrobit za različite dobne skupine – pročitajte.

Brojna istraživanja pokazuju da dobri socijalni odnosi promiču i predstavljaju zaštitni čimbenik dobrobiti i mentalnog zdravlja. Ujedno sudjelovanje u grupnim aktivnostima pruža pojedincu osjećaj vlastite vrijednosti, pripadnosti grupi te privrženosti.

Kroz zajedničke aktivnosti poput sporta jačamo i grupnu koheziju i unaprjeđujemo suradnju u različitim okruženjima pa tako i na radnom mjestu. Istraživanja pokazuju da je grupna tjelesna aktivnost zaposlenika povezana s nizom dobrobiti na radnom mjestu – pridonosi izgradnji zajedničkog cilja, osjećaju zajedništva, razvoju povjerenja i poštovanja, boljem poznavanju kolega te boljoj komunikaciji. Bolji socijalni odnosi na radnom mjestu imaju i učinak na radnu učinkovitost i zadovoljstvo poslom.

Također razvoj socijalnih vještina tijekom bavljenja tjelesnom aktivnošću pomaže u zaštiti mladih od zlouporabe različitih sredstava ovisnosti i uključivanja u rizična ponašanja poput izostajanja iz škole, nošenja oružja, pokušaja samoubojstva itd. Stoga je tjelesna aktivnost integrirana i u različite programe prevencije primjerice The Velocity Adventure program u Kanadi, Leyton Community Sport Programme (LCSP) u Engleskoj, Healthy Lifestyles TEEN u Novom Zelandu.

Socijalni aspekti tjelesne aktivnosti mogu biti osobito važni za osobe koje se osjećaju izolirano i usamljeno, jer im izgradnja socijalnih vještina pomaže da razviju socijalne vještine koje prije nisu imali i pruži im priliku da stvore nova prijateljstva te tako povećaju socijalnu uključenost i njihovo samopouzdanje.

Sudjelovanje u različitim vrstama tjelesne aktivnosti omogućuje nam uključivanje u zabavne i ugodne aktivnosti, a što pridonosi osjećaju sreće i zadovoljstva te povećava našu otpornost na stres.

Svijest o važnosti grupne tjelesne aktivnosti za očuvanje i unaprjeđenje tjelesnog i mentalnog zdravlja dovela je i do organizacije različitih aktivnosti pa se tako i u okviru projekta Živjeti zdravo u svakoj županiji provode aktivnosti Hodanjem do zdravlja i Volonteri u parku koje za cilj imaju kroz aktivnosti na otvorenom potaknuti na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja.

Uključite se u neke od naših aktivnosti u vašoj županiji! Imajte na umu kako su socijalne dobrobiti tjelesne aktivnosti primjenjive na sve dobne skupine.

Literatura

  1. Mental health foundation (2013). Let’s Get Physical. Preuzeto s https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/lets-get-physical-report.pdf (pristupljeno 3. svibnja 2021.)
  2. Australian Government, Department of Health (2019). Physical Activity – What are the benefits? Preuzeto s https://www1.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/phy-activity (pristupljeno 3. svibnja 2021.)
  3. Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., De Meester, A., Haerens, L., van Tartwijk, J., i De Martelaer, K. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. European Physical Education Review, 26(4), 797–813.
  4. World Health Organization (WHO)(bez dat.). Physical activity and its impact on health behavior among youth. Preuzeto s https://www.icsspe.org/sites/default/files/PhysicalActivity.pdf (pristupljeno 4. svibnja 2021.)
  5. United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention (2002). SPORT – using sport for drug abuse prevention. Preuzeto s https://www.unodc.org/pdf/youthnet/handbook_sport_english.pdf (pristupljeno 4. svibnja 2021.)
  6. Baker, J., Fraser-Thomas, J., Dionigi, R.A. (2010). Sport participation and positive development in older persons. Eur Rev Aging Phys Act ,7, 3–12. 1.
  7. Crone, D., Smith, A. i Gough, B. (2005). “I feel totally at one, totally alive and totally happy”: a psycho-social explanation of the physical activity and mental health relationship. Health Education Research, 20(5), 600-611.
  8. Joubert, Y. T. i De Bee, J. J (2011). Benefits of team sport for organisations. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 33(3), 59-72.
  9. Weng, P. i Chiang, Y. (2014). Psychological Restoration through Indoor and Outdoor Leisure Activities. Journal of Leisure Research, 46(2), 203-217.