COVID-19 – bolest uzrokovana novim koronavirusom: upute putnicima koji ulaze u Hrvatsku

Novi soj koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi pojavio se i otkriven je u Kini krajem 2019. Bolest koju uzrokuje nazvana je COVID-19 (skraćeno od COronaVIrus Disease-19), a virus koji ju uzrokuje nazvan je SARS-CoV-2 (skraćeno od engl. Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2, teški akutni respiratorni sindrom).

Koronavirus COVID-19Na bolest upućuje barem jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah. Dodatno, mogu se javiti malaksalost, proljev, umor, grlobolja, bol u mišićima.

Upute putnicima koji ulaze u Hrvatsku

Iskreno i potpuno obavijestite graničnog policajca o zemlji/zemljama gdje ste boravili posljednjih 14 dana. Ako utvrdi da je potrebno:

  • granični policajac će Vas uputiti sanitarnom inspektoru,
  • a sanitarni inspektor će Vam izdati Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor nadležnog epidemiologa.

Temeljem rješenja graničnog sanitarnog inspektora o zdravstvenom nadzoru, odmah se  javite nadležnom epidemiologu. Brojeve dežurnih teritorijalno nadležnih epidemiologa možete naći ovdje. Pridržavajte se svih uputa koje dobijete.

 

Upozorite ako imate barem jedan od sljedećih simptoma:

  • povišena tjelesna temperatura,
  • kašalj
  • kratak dah.

 

Više informacija o novom koronavirusu i preporukama za zaštitu možete naći u članku Kronavirus – najnoviji podaci.

Za dodatne informacija možete nazvati na brojeve telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za građane na temu koronavirusa: 091 468 30 32 i 099 468 30 01.

Infografika Novi koronavirus-COVID-19.