Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. (10. 2. 2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 10. veljače 2019. godine, službeno registrirano ukupno 48 080 oboljelih od gripe, od čega je u 6. tjednu stiglo 8166 prijava što je značajno niže u odnosu na prethodni tjedan (11 250), te u narednim tjednima možemo očekivati daljnje jenjavanje intenziteta sezone (grafikon 1.)

Grafikon 1. Ukupan broj prijava oboljelih od gripe u sezoni 2018./2019.  u Hrvatskoj prema županijama na dan 10. 2. 2019. g.

Najveći broj prijava je pristigao iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Osječko-baranjske, te Primorsko-goranske županije (grafikon 2.).

Grafikon 2. Broj prijava oboljelih od gripe u tjednu od 4. 2. 2019. do 10. 2. 2019. g. prema županijama

Među pristiglim prijavama kliničke gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više (grafikon 3).

Grafikon 3. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2018./2019. na dan 10. 2 .2019. g.

Kretanje gripe tijekom ove sezone u usporedbi s prethodnih pet sezona prikazano je na grafikonu 4.

Grafikon 4. Tjedno kretanje prijava gripe tijekom zadnjih šest sezona gripe u Hrvatskoj

Ova sezone gripe značajno je intenzivnija po broju oboljelih u usporedbi s prethodnih pet sezona, uključujući i veći broj hospitaliziranih zbog gripe, te veći broj dojava o smrtnim ishodima zbog gripe i njezinih komplikacija. Do sada je dojavljeno 75 takvih smrtnih ishoda, dok je u sezoni 2017/2018 bilo prijavljeno ukupno 29 umrlih. Navedeni podaci upućuju na tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

Rezultati Nacionalnog referentnog centra za gripu ukazuju na visoki intenzitet cirkulacije virusa sa 62% pozitivnih uzoraka pristiglih iz svih dijelova Hrvatske. Među pozitivnim uzorcima dominira virus gripe A (96%), dok virus gripe B čini samo 4% pozitivnih uzoraka (svi Yamagata). Prema rezultatima subtipizacije, i dalje prevladava podtip A/H1pdm09 (87%) u odnosu na A/H3 (13%).

Podaci ECDC-a i WHO-a ukazuju na daljnji porast aktivnosti gripe na širem europskom području tijekom petog tjedna 2019. godine. Na području Europske regije i dalje istovremeno cirkuliraju oba podtipa virusa gripe A, A/H1pdm09 i A/H3,  sa vrlo rijetkom detekcijom virusa gripe tip B.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU-a i širem europskom području dostupno je ovdje.