Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (1.3.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 1. ožujkom 2020. godine, službeno registrirano ukupno 48 105 oboljelih od gripe, od kojih je 8 010 prijavljeno tijekom 9. tjedna 2020. godine.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorske i Međimurske županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 9. tjednu 2020.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 1.3.2020. g.

U ovom tjednu bilježimo manji broj oboljelih nego prethodnog tjedna. Vrhunac sezone bilježi se nekoliko tjedana kasnije nego prethodnih sezona (grafikon 3.).

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2017./2018., 2018./2019. i 2019./2020.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), na širem području Europe aktivnost gripe je u porastu. U većini država bilježi se srednji intenzitet, te se u nekoliko država bilježi visoki i vrlo visoki intenzitet. Oba virusa gripe tipa A i B cirkuliraju u Europi sa većim udjelom potvrđenih uzoraka virusa tipa A (66%).

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.