Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (17.5.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 17. svibnja 2020. godine,  službeno registrirano ukupno 59 725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. godine.

10 oboljeli zabilježeno je u Gradu Zagrebu i 1 oboljeli u Virovitičko podravskoj županiji.

Na grafikonu 1. je prikaz tjednog kretanja gripe u Hrvatskoj u posljednje tri sezone.

Grafikon 1. Tjedno kretanje gripe u posljednje tri sezone