Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (22.12.2019.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 22. prosinca 2019. godine, službeno registrirano ukupno 628 oboljelih od gripe, od kojih je 297 prijavljeno tijekom 51. tjedna. Iako su prijave pristigle iz različitih dijelova Hrvatske, većina je iz kontinentalnog, središnjeg dijela Hrvatske.

S obzirom na veličinu stanovništva, najveće stope oboljelih zabilježene su na području Grada Zagreba, Varaždinske i Sisačko moslavačke županije (grafikon 1.).

Grafikon 1. Stope prijava gripe na 100 000 prema županijama u 51. tjednu.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi (grafikon 2.).

Grafikon 2. Stopa incidencije oboljelih od gripe prema dobnim skupinama u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. na dan 22.12.2019. g.

Tjedno kretanje oboljelih od gripe u sezoni 2019./2020. slično je onom u prošloj sezoni, kao što je prikazano na grafikonu 3.

 

Grafikon 3. Tjedno kretanje gripe tijekom sezona 2018./2019. i 2019./2020.

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i na širem području Europe aktivnost gripe je u porastu. U većini laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe potvrđen je virus gripe A, i to oba podtipa (A/H1N1 i A/H3N2), s time da pojedine države bilježe značajnu cirkulaciju virusa gripe B.

U laboratoriju Nacionalnog referentnog centra za gripu u potvrđenim uzorcima prevladava virus gripe tip A (99%), i to podtip A/H1N1/pdm09 (96%), dok je u manjem udjelu (4%) detektiran podtip A/H3N2.

Više podataka o sezoni gripe u državama EU i širem europskom području dostupno je ovdje.