Gripa u Hrvatskoj u sezoni 2019./2020. (3.5.2020., 10.5.2020.)

U Hrvatskoj je, zaključno s 3. svibnja 2020. godine, službeno registrirano ukupno 59 714 oboljelih od gripe. U 18. i 19. tjednu nije bilo prijava oboljelih od gripe.

Na grafikonu 1. je prikaz tjednog kretanja gripe u Hrvatskoj u posljednje tri sezone.

 

Grafikon 1. Tedno kretanje gripe u posljednje tri sezone