Koronavirus i populacijsko starenje – najaktualnije zdravstvene teme Vijeća Europske unije

Nakon uspješne telekonferencije u Vijeću Europske unije, koja se na temu razmjene informacija o stanju i poduzetim mjerama u državama članicama u vezi s pojavom novog koronavirusa održala 7. veljače, predstavnici Hrvatske ponovno su se 11. veljače sastali u Bruxellesu te na razini generalnih direktora svih država članica Europske unije i Europske komisije raspravili o tri važne teme – izazovima populacijskog starenja, ulozi Europske unije u globalnom zdravlju te informiranju predsjedništva o koranovirusu (nCOV-2019).

Predstavnici Hrvatske, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, njegova zamjenica Ivana Pavić Šimetin, pomoćnica za medicinu rada Marija Bubaš, pomoćnik za kvalitetu Tomislav Benjak te voditeljica Odjela za međunarodnu suradnju Iva Pejnović Franelić, tom su prilikom uime hrvatskog predsjedanja pohvalili rad započet tijekom finskog predsjedanja te im zahvalili na dosadašnjim aktivnostima i angažmanu u području problematike izazova starenja stanovništva.

„Svjesni smo porasta stope očekivanog životnog vijeka na globalnoj razini, te kako stanovništvo starije od 65 godina značajan dio svjetske populacije. Tijekom narednih tri desetljeća očekujemo kako će se broj stanovnika starijih od 65 godina udvostručiti. Na području EU-a predviđa se kako će postotak stanovništva starijeg od 65 godina do 2050. godine biti 30 posto cjelokupnog stanovništva. Takve demografske promjene utječu na održivi razvoj, zbog čega je potrebno razmotriti izazove starenja u svim područjima“, izjavio je tom prilikom ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Druga tema bila je vezana uz ulogu Europske unije u globalnom zdravlju te je istaknuto kako će Radna skupina za javno zdravstvo na visokoj razini aktivno raditi na jačanju uloge Europske unije u globalnom zdravlju, za što je najbolji primjer koordinacijska uloga u politici cijepljenja.

Hrvatsko predsjedništvo na dnevni red ovoga sastanka stavilo je i informaciju o aktivnostima vezano uz pojavu novog koronavirusa, a u diskusiji o tome istaknuto je da države članice provode različite mjere zaštite zdravlja, od informiranja putnika do aktivnog zdravstvenog nadzora. Sve su članice potvrdile da imaju dostupnu dijagnostičku i zaštitnu opremu.

Države članice signalizirale su potrebu za boljom suradnjom u koordinaciji aktivnosti zaštite od koronavirusa, u nabavci zaštitne opreme, te u komunikaciji prema građanima, a kako bi se izbjeglo širenje dezinformacija. Istovremeno, države članice iskazale su zabrinutost vezano uz buduću opskrbu aktivnim supstancama za lijekove koji se pretežno uvoze. U tom smislu tržište EU-a ovisno je o proizvodnim kapacitetima trećih država, pretežno Kine i Indije.

Hrvatsko predsjedništvo pripremilo je nacrt Zaključaka vijeća o novom koronavirusu o kojima se raspravljalo u okviru Radne skupine za javno zdravstvo. Vezano uz tematiku, najavljeno je kako će se na sutrašnjem neformalnom sastanku ministara zdravstva EPSCO-a 13. veljače, kojim će predsjedati hrvatski ministar zdravstva prof. Vili Beroš, usvojiti zaključci Vijeća vezano uz bolju koordinaciju i bržu razmjenu informacija među članicama Europske unije, kao i ujednačavanju mjera koje se provode u pojedinim državama članicama.