Predstavnici Hrvatske na sastanku Vijeća Europske unije na temu koronavirusa

 

Danas je u Vijeću Europske unije u Bruxellesu na saziv hrvatskog predsjedništva održan izvanredni sastanak Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) na kojem su sudjelovali ministar zdravstva RH-a Vili Beroš, pomoćnica ministra Vera Katalinić Janković, načelnica Samostalnog sektora za europske poslove, međunarodnu suradnju i protokol u Ministarstvu zdravstva Sibila Žabica i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Na sastanku su ministri i ministrice zdravstva imali priliku razmotriti trenutačno stanje i poduzete mjere kako bi se pronašao najbolji pristup za koordinirani odgovor na aktualno širenje koronavirusne bolesti COVID-19 u EU-u.

 

Vijeće EPSCO okuplja ministre i ministrice nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača iz svih država članica EU-a. Na sastancima sudjeluju i odgovarajući europski povjerenici. Prioriteti Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača za vrijeme hrvatskog predsjedanja u području zapošljavanja i socijalne politike su demografski izazovi, nedostatak vještina potrebnih na tržištu rada budućnosti, utjecaj dugotrajne skrbi na ravnotežu između poslovnog i privatnog života te podzastupljenost žena na tržištu rada, dok je u području zdravstva naglasak na cjeloživotnoj zdravstvenoj skrbi.