Epidemija pneumonije/akutne respiratorne bolesti uzrokovane novim koronavirusom, Kina

Verzija 3, 31. siječanj 2020.

Kratki prikaz stanja

U prosincu 2019. uočeno je  grupiranje oboljelih od upale pluća u gradu Wuhan, Hubei provincija u Kini. Oboljeli su razvili simptome povišene tjelesne temperature i otežanog disanja. Prema raspoloživim podacima, prvi slučaj razvio je simptome 8. prosinca 2019. Oboljeli su se u početku uglavnom epidemiološki povezivali s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja. Kao uzročnik početkom siječnja identificiran je novi coronavirus (2019-nCoV) koji pripada istoj porodici koronavirusa kao i SARS-CoV. U siječnju 2020. potvrđeni su pojedinačni slučajevi bolesti uzrokovane novim coronavirusom i u drugim gradovima i provincijama Kine,  te u drugim državama (npr. Singapur, Malezija, Australija Tajland, Japan, Južna Koreja, SAD, Kanada, UAE. ) kod ljudi koji su doputovali iz Wuhana i osoba koje su bile s njima u kontaktu.

Nekoliko je Europskih zemalja također prijavilo potvrdu bolesti u osoba koje su doputovale iz provincije Hubei i među njihovim kontaktima (u trenutku pisanja ovog teksta: Francuska, Finska, Njemačka i Italija).

Bolest je karakterizirana povišenom tjelesnom temperaturom i kašljem, a u težim slučajevima može se razviti upala pluća s otežanim disanjem i nedostatkom zraka.

Broj oboljelih, udio oboljelih s teškom kliničkom slikom i broj umrlih mijenja se iz dana u dan i ovisi o izvoru informacija te je nezahvalno uopće navoditi brojeve. Uglavnom, više od devet tisuća je potvrđenih slučajeva bolesti, oko petina oboljelih ima tešku kliničku sliku, a umrlih u trenutku pisanja ovog teksta ima nešto više od 200.

U tijeku su praćenje kontakata i provođenje higijensko-sanitarnih te ostalih zdravstvenih mjera prevencije u Wuhanu i drugim gradovima Kine te drugim državama u kojima su zabilježeni bolesnici.

Međunarodne mjere suzbijanja širenja bolesti

U Svjetskoj zdravstveno organizaciji 30. siječnja održan je sastanak Odbora za hitna stanja na kojem je odlučeno da se ovu bolest proglasi javnozdravstvenim hitnim stanjem od međunarodnog značaja (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC). Proglašavanje ove epidemije PHEIC-om omogućit će bolju međunarodnu koordinaciju odgovora na epidemiju, u skladu s obvezujućim preporukama SZO-a te dodatnu međunarodnu mobilizaciju financijskih i ljudskih resursa.

Proglašenje ove bolesti PHEIC-om ne mijenja bitno preporuke Svjetske zdravstvene organizacije o mjerama sprečavanja širenja bolesti. Sve zemlje trebaju u okviru razumnih granica provoditi mjere za smanjenje rizika od unosa i širenja bolesti u svojoj populaciji.

Većina zemalja provodi postupke za rano otkrivanje oboljelih, izolaciju i laboratorijsku dijagnostiku oboljelih te zdravstveni nadzor nad kontaktima oboljelih radi pravovremene detekcije sekundarnih slučajeva bolesti. Neke zemlje su uvele vrlo restriktivne mjere poput sprečavanja putovanja u i iz Kine.

Kina provodi vrlo stroge mjere obuzdavanja širenja bolesti na način da u zračnim lukama, većim autobusnim i željezničkim postajama već dulje vrijeme provode mjerenje temperature putnika, a grad Wuhan i praktički cijela pokrajina Hubei su u svojevrsnoj karanteni.

Dakle, u Kini i u nekim drugim zemljama već se provode vrlo restriktivne mjere za obuzdavanje širenja bolesti.

Za sada Svjetska zdravstvena organizacija ne preporučuje nikakva ograničenja u prometu ljudi i trgovini s Kinom, pokrajinom Hubei ni gradom Wuhanom.

Zbog restrikcija u prometu koje su uvele kineske vlasti, preporučljivo je izbjeći putovanje u Wuhan i pokrajinu Hubei, jer će biti teško izići iz grada dok su na snazi ograničenja prometa što su ih uvele kineske vlasti.

Put prijenosa i mjere smanjenja rizika

Točan način na koji je novi virus ušao u ljudsku populaciju i načini širenja s čovjeka na čovjeka nisu još sa sigurnošću utvrđeni. Zasad se ne može reći jesu li ljudi zaraženi alimentarnim putem (konzumacijom neadekvatno termički obrađenih namirnica životinjskog porijekla), respiratornim putem (udisanjem aerosola koji nastaje pri manipuliranju životinjama i obradi mesa i ostalih proizvoda životinjskog porijekla), izravnim kontaktom (unosom infektivnog materijala, izlučevina ili krvi životinja putem sluznice ili oštećene kože) ili nekim drugim putem. Pretpostavlja se da je izvor virusa za prvooboljele osobe životinja, moguće koja se ilegalno prodavala na tržnici. Kineske zdravstvene vlasti su zatvorile tržnicu s kojom se povezuju prvi bolesnici i u tijeku je ispitivanje uzoraka životinja kojima se trgovalo.

Put prijenosa s čovjeka na čovjeka također nije sa sigurnošću utvrđen, a vrlo vjerojatno se prenosi kapljičnim putem (izravan kontakt s izlučevinama bolesnika) i inhalatorno (udisanjem aerosola koji nastaje pri medicinskim zahvatima u zdravstvenim ustanovama). Nije poznato u kojoj mjeri postoji mogućnost prijenosa zaraze fekalno-oralnim putem (unos stolice bolesnika u probavni sustav prljavim rukama, zagađenom hranom ili vodom), spolnim putem ili putem krvi.

S obzirom na nepoznanice o putevima prijenosa, putnicima u međunarodnom prometu koji putuju u zahvaćena područja (u ovom je trenutku zahvaćeno područje pokrajina Hubei, koje je glavni grad Wuhan, ali s vremenom će možda i drugi gradovi, pokrajine ili države biti proglašene zahvaćenim područjem ako se utvrdi lokalna transmisija uzročnika na novim područjima) savjetuje se pridržavanje uobičajenih mjera opreza, kao što se inače savjetuje radi smanjenja rizika od drugih bolesti na putovanjima (npr. alimentarne infekcije koje se prenose fekalno-oralnim putem ili nedovoljno termički obrađenom hranom, respiratornih koje se prenose aerosolom i kapljičnim putem, spolno-prenosivih bolesti koje se prenose nezaštićenim spolnim kontaktom, krvlju prenosivih bolesti koje se prenose dijeljenjem pribora za injektiranje lijekova i droga):

  • izbjegavanje bliskog kontakta s osobama koji imaju akutnu respiratornu infekciju;
  • često pranje ruku, posebno nakon izravnog kontakta s bolesnim ljudima ili njihovom okolinom, ako kontakt s bolesnom osobom nije moguće izbjeći, koristiti kiruršku masku za prekrivanje usta i nosa, ne dodirivati oči usta i nos nakon dodirivanja bolesnika i obavezno pranje ili dezinfekcija ruku nakon kontakta s bolesnikom;
  • izbjegavanje bliskog kontakta sa živim ili uginulim životinjama, kako domaćim tako i divljim životinjama;
  • konzumiranje pravilno termički obrađenih namirnica, po mogućnosti neposredno nakon pripreme; temeljito guljenje voća i povrća, pijenje flaširane vode bez leda;
  • izbjegavanje nezaštićenog spolnog odnosa s osobama čije je zdravstveno stanje nepoznato;
  • izbjegavanja dijeljenje pribora za injektiranje lijekova (ili ilegalnih opojnih sredstava) s drugim osobama;

Mjere smanjenja širenja bolesti na i po povratku iz zahvaćenog područja

  • putnici koji imaju simptome akutne respiratorne infekcije trebaju prilikom kašljanja i kihanja prekrivati nos i usta jednokratnim maramicama te prati ruke;
  • ako putnik u međunarodnom prometu oboli, savjetuje se da ne putuje tijekom bolesti iz više razloga: napor uzrokovan putovanjem može pogoršati zdravstveno stanje; u nekim zemljama putniku neće biti dozvoljen ukrcaj u prijevozno sredstvo (avion, brod, vlak, autobus) ako se prepozna da je bolestan jer postoji mogućnost da prenese zarazu na druge putnike;
  • ako putnik oboli tijekom putovanja u prijevoznom sredstvu u međunarodnom prometu, treba o simptomima bolesti obavijestiti osoblje, kako bi osoblje osiguralo mir i udobnost oboljelome, a po potrebi i zaštitna sredstva (kiruršku masku), priručnu terapiju (antipiretik, analgetik), te oboljelome osiguralo da ga na odredištu dočeka zdravstvena služba;
  • ako putnik unutar 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja (u ovom trenutku se samo grad Wuhan smatra zahvaćenim područjem) razvije povišenu tjelesnu temperaturu i/ili kašalj i poteškoće s disanjem treba se javiti liječniku i dati do znanja da je unazad 14 dana boravio u pokrajini Hubei (ili drugom zahvaćenom području, ako se u međuvremenu utvrdi).

Svrha neodgodivog javljanja putnika liječniku zbog povišene tjelesne temperature s respiratornim simptomima je pravovremena dijagnostika radi utvrđivanja pravog uzroka bolesti (puno je veća vjerojatnost da povratnik s putovanja ima gripu ili neku drugu respiratornu bolest nego bolest uzrokovanu novim coronavirusom), pravovremeni početak adekvatnog liječenja, sprečavanje prijenosa bolesti na osobe u bliskom kontaktu te osiguravanje zdravstvenog nadzora nad osobama koje su bile u bliskom kontaktu s bolesnikom.

Povratnik iz zahvaćenog područja može najaviti svoj dolazak liječniku telefonom da izbjegne boravak u čekaonici i dogovori način dolaska (nije preporučljivo da takav bolesnik putuje javnim prijevozom). Ako ne zna kome se treba obratiti, osoba može radi savjeta nazvati teritorijalno nadležnog epidemiologa u pripravnosti ili epidemiologa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (popis telefonskih brojeva pripravnih epidemiologa u nastavku).

Popis telefonskih brojeva epidemiologa u pripravnosti možete pronaći ovdje.

Preporuke za putnike u Kinu možete pronaći ovdje.