Letci o pravima pacijenata s poteškoćama mentalnog zdravlja

Prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN76/14) postoji obveza psihijatrijskih ustanova/odjela da se pacijenti, kod prijema u bolnicu, informiraju o njihovim pravima. U skladu s time nacionalni tim za provedbu projekta Svjetske zdravstvene organizacije Quality Rights izradio je letke kako bi pomogli psihijatrijskim ustanovama da na primjeren način i jednostavnim jezikom informiraju osobe s poteskoćama mentalnog zdravlja o njihovim pravima kada se nalaze na liječenju u psihijatrijskoj ustanovi. Letci su dostupni za slobodnu primjenu i distribuciju.

Osoba za kontakt za više informacija o letcima je Tomislav Benjak, tomislav.benjak@hzjz.hr, mob. 092 121 61 10.

letak lišenje poslovne sposobnosti

letak skrbništvo

letak dobrovoljni pristanak

letak informirani pristanak

letak prisilni smještaj