Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 9. travnja 2018. godine

U cilju pravovremenog i jasnog obavještavanja javnosti u skladu s ovlastima propisanim člankom 12. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Stručno povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju je dana 9. travnja 2018. godine održalo telefonsku Sjednicu te je, uzimajući u obzir sve rezultate praćenja vode za ljudsku potrošnju kroz razdoblje od tjedan dana, zaključilo da se voda za ljudsku potrošnju na području Slavonskog Broda smatra zdravstveno ispravnom i može se koristiti za piće i ostale potrebe kućanstva.

U skladu s člankom 12. Stavak 5.  Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Povjerenstvo smatra da javni isporučitelj vodnih usluga treba nastaviti uzorkovanje i kontrolu crpilišta i mreže sukladno državnom planu monitoringa i u skladu s redovnim planovima internih kontrola vodovoda.

Stručno povjerenstvo za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji

 

Prethodne objave:

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 7. travnja 2018. g.

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 6. travnja 2018. g.

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 5. travnja 2018. g.

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 4. travnja 2018. g.

Obavijest Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji – 2. travnja 2018. g.