Biomonitoring za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije hrvatske regije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je 20. studenog 2017. u Zagrebu predstavio rezultate i brošuru istraživanja Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije, koji je HZJZ kao nositelj provodio u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

 

U svom životnom i radnom okolišu čovjek je svakodnevno izložen utjecaju različitih kemijskih, fizikalnih, bioloških i socijalnih čimbenika, a onečišćenje okoliša povećava rizike za ljudsko zdravlje. Bolesti se mogu najučinkovitije prevenirati kad se prepoznaju uzroci, izvori i putevi izloženosti te kad se tu izloženost ukloni ili svede na najmanju moguću mjeru.

 

Biomonitoring u ljudi, koji se još naziva humani biomonitoring (HBM), kao znanstvena tehnika omogućuje procjenu izloženosti pojedinca štetnim čimbenicima iz okoliša i procjenu tjelesnog opterećenja štetnim čimbenicima mjerenjem bioloških markera ili biomarkera, koji su moćan alat za preciznu procjenu osobne izloženosti, ranog prepoznavanja okolišem uvjetovanih i profesionalnih bolesti, utvrđivanja osjetljivih skupina ljudi i boljeg poznavanja povezanosti doze i odgovora, posebice kad su doze izloženosti niske.

HBM daje precizne informacije o izloženosti pojedinca različitim utjecajima iz okoliša, identificira potencijalne zdravstvene rizike i pomaže utvrditi koji čimbenici imaju negativni zdravstveni učinak u određenim skupinama stanovništva. Osim uvida koji se njome stječe i rizika koje može utvrditi, ova je tehnika dragocjena za razvoj i provođenje mjera za smanjenje i sprečavanje izloženosti štetnim čimbenicima.

Brošura Primjena biomonitoringa za procjenu izloženosti živi tijekom prenatalnog perioda u dvije hrvatske regije uporabom standardizirane metodologije Svjetske zdravstvene organizacije je izrađena u sklopu Odsjeka za biološki monitoring Službe za zdravstvenu ekologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Rezultati istraživanja su dali uvid u izloženost živi rodilja i njihove novorođene djece iz obalne i kontinentalne regije u Hrvatskoj. Stečeno znanje će se usmjeriti na praćenje novih rizika, nastavak biomonitoringa određenih populacijskih skupina Hrvatske u životnom i radnom okolišu, kao i na izradu učinkovitih zdravstvenih intervencija. Podaci dobiveni ovakvim istraživanjima ujedno vode i do povećanja svijesti opće populacije o potencijalnim štetnim učincima pri izloženosti određenim čimbenicima u životnom i radnom okolišu.

Riba osigurava čitav niz zdravih bjelančevina, vitamina, minerala i nezamjenjiv je izvor omega-3 masnih kiselina koje su važne za razvoj živčanog sustava fetusa. Riba, stoga, radi brojnih zdravstvenih dobrobiti treba biti zastupljena u uravnoteženoj prehrani odraslih i djece tijekom cijelog života. Podizanjem svijesti ljudi donose informirane izbore, a ciljanim promicanjem konzumacije ribe priprema se razvoj zdravih cijeloživotnih prehrambenih navika.

HZJZ će kroz daljnja istraživanja, izgradnju kapaciteta i suradnju s europskim institucijama nastaviti sudjelovati u provedbi humanog biomonitoringa u Hrvatskoj i to na široj populaciji, sa specifičnim naglaskom na područja Hrvatske gdje postoje onečišćenja i mogućnost povećane izloženosti živi.izloženost živi

 

Brošuru možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

Humani biomonitoring