HBM4EU – Europska inicijativa za humani biomonitoring

Europska inicijativa za humani biomonitoring (HBM4EU) projekt je koji djeluje unutar programa HORIZON2020. Radi se o zajedničkom projektu 26 zemalja i Europske komisije kojemu je glavni cilj koordinacija i unapređenje humanog biomonitoringa u Europi. Provodit će se pet godina sa ciljem da uspostavljanjem platforme postojećeg znanja, istraživanja i izgradnje novih kapaciteta osigura dokaze o izloženosti građana kemikalijama i mogućim učincima na zdravlje. HBM4EU izravno pridonosi poboljšanju zdravlja, dobrobiti populacije i uspostavi pozitivnih politika. Za upravljanje i provođenje projekta zaduženo je više hijerarhijski raspoređenih odbora, a strukturi nekih od njih pripadaju sudionici iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i drugih državnih institucija sudionika.

Europska inicijativa za humani biomonitoring je predstavljena 8. prosinca 2016. godine u Bruxellesu. Događaj je organiziran u okviru predsjedavanja Slovačke u Vijeću EU-a, što pokazuje interes na visokoj razini Europske unije. Hrvatska je jedna od 26 zemalja partnera koje sudjeluju, a tim Službe za zdravstvenu ekologiju u sastavu doc. dr. sc. Krunoslav Capak, doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer i Pavle Jelčić, dr. med. pripremio je prijedlog projekta za Hrvatsku u suradnji s dr. sc. Aleksandrom Fučić iz Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada.

Predstavljanju ključnih značajki, predviđenih aktivnosti, očekivanih učinaka projekta HBM4EU u Bruxellesu je nazočila predstavnica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer.

Službeni početak projekta bio je 1. siječnja 2017. godine. Prvom sastanku Nacionalnog tima za koordinaciju provedbe projekta HBM4EU održanom u ožujku, na kojemu su predstavljeni ustroj, ciljevi i planirano djelovanje projekta prisustvovali su članovi: doc. dr. sc. Nataša Janev Holcer, voditeljica Odsjeka za biološki monitoring Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, dr. sc. Aleksandra Fučić s Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, mr. sc. Mira Zovko iz Hrvatske agencija za okoliš i prirodu (http://www.haop.hr/), Dubravka Marija Kreković iz Ministarstva zdravstva te član Upravnog odbora HBM4EU, doc. dr. sc. Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 

Trajanje projekta: 1.1.2017.-31.12.2021.

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med.

Više o projektu možete saznati ovdje.