Sačuvajmo zdravlje tla

Tlo je površinski sloj zemljine kore sačinjen od mineralnih čestica, organskih tvari, vode, zraka i živih organizama. Svjetskim danom tla se nastoji podići svijest građana o njegovoj velikoj važnosti u životima ljudi. U povijesti čovječanstva je tlo često zanemarivano, premda je usko povezano s proizvodnjom hrane i klimom te ima ključnu ulogu u opskrbi vodom, energijom i bioraznolikostima. Također, jedna od značajnih uloga tla je da je ono najveći spremnik ugljika koji može direktno utjecati na klimatske promjene ili mitigacije (ublažavanje prirodnih katastrofa).

Urbanizacija područja se stalno širi, pa su stoga površine plodnih tala na Zemlji ograničene i ugrožene degradacijskim procesima ili lošim gospodarenjem. U glavnom sjedištu UN-ove organizacije za hranu i poljoprivredu u Rimu je 2013. godine 5. prosinca jednoglasnom odlukom proglašen Svjetskim danom tla. Obilježavanjem Svjetskog dana tla se želi pojačati svijest o životno važnoj ulozi tla da se zaustavi negativni trend lošeg gospodarenja i osigurala veća produktivnost u skladu s potrebama stanovništva. Na žalost, tlo se nerijetko smatra samo podglogom koja omogućuje život biljaka, premda ono ima vrlo veliku ulogu u održavanju sveukupnog života na zemlji.  Procjenjuje se da će na Zemlji živjeti sve veći broj ljudi koji će uveliko ovisiti o kvaliteti hrane i kvaliteti tla, no, nažalost, prema njemu se često loše odnosimo. Najveće prijetnje tlu su:

 • prenamjena zemljišta (izgradnja industrijskih i urbanih objekata, aerodroma, prometnica…)
 • erozija (voda, vjetar, požar…)
 • smanjenje organskih tvari u tlu
 • degradacija strukture
 • onečišćenje (odlaganje otpada, ispuštanje kemikalija…)
 • salinizacija ili zaslanjivanje tla
 • dezertifikacija tla (klimatske promjene, ljudski faktor)
 • poplave
 • klizišta
 • smanjenje bioraznolikosti
 • suvremena industrijska proizvodnja itd.

Kao vrlo složen medij, tlo svojom bioraznolikošću ima temeljni značaj za održavanje plodnosti planeta Zemlje, a izrazito je podložno procesima i prijetnjama koje u kratkom razdoblju mogu ozbiljno ugroziti i onesposobiti njegove funkcije.

Radi ljudskog zdravlja je vrlo važno napomenuti da se većina nutritivnih vrijednosti hrane koju konzumiramo direktno odnosi na zdravlje tla u kojem se namirnica uzgaja. Povodom Svjetskog dana tla pozivamo sve građane da razmisle o važnosti zdravlja tla, njegovoj dobrobiti i mjerama koje se mogu poduzeti za njegovo očuvanje. Jedna od važnijih, a jeftinih mjera koje svaki pojedinac može poduzeti je sadnja različitih vrsta trava, grmova i drveća.

Zaštita i čuvanje tla je od jednako velikog značaja kao i zaštita vode i kisika, jer izravno utječe na kvalitetu naših života.

foto: V. Josić