Preporuke za putnike u Kinu na kineskom jeziku

S obzirom na pojavu novog koronavirusa u Kini izrađene su upute za putnike na kineskom jeziku.