EHIS 3 – Europska zdravstvena anketa

9. travnja 2021.
    Cilj projekta je kvantitativno testiranje modula „Iskustvo pacijenta“ u okviru redovitog istraživanja Eurostat-a, “Europska zdravstvena anketa val 3“...