Završna konferencija projekta (zajedničke akcije) ADVANTAGE

Završna konferencija projekta (zajedničke akcije) ADVANTAGE, sufinancirane inicijative Europske unije (EU) za rješavanje problema ranjivosti vezane uz stariju dob, održana 27. studenoga 2019. g. u hotelu Warwick u Bruxellesu, ostvarila je velik uspjeh. Brojni stručnjaci i dionici doputovali su iz cijele Europe kako bi razgovarali o sprječavanju i rješavanju problema ranjivosti vezane uz stariju dob.

Visoki dužnosnici, istraživači i stručnjaci, uključujući predstavnike glavne uprave EU za zdravlje i sigurnost hrane, ministarstava država članica, akademskih centara, specijaliziranih bolnica, klinika za gerijatriju i civilnog društva, predstavili su svoja stajališta i prijedloge rješenja problema ranjivosti vezane uz stariju dob kako bi se suočili s budućim izazovima zdravog starenja. Bila je to prilika i za upoznavanje s postignućima zajedničke akcije ADVANTAGE, obavezama država članica u rješavanju problema ranjivosti vezane uz stariju dob, kao i za interaktivnu panel-raspravu i razmjenu mišljenja o budućnosti.

Vrlo uspješno bilo je i predstavljanje konačnih ishoda ADVANTAGE z. a., pogotovo Pristupa za sprječavanje ranjivosti (Frailty Prevention Approach – FPA), koji je najvažniji za učinkovito sprječavanje i rješavanje problema ranjivosti i promicanje zdravog starenja diljem država članica, a dostupan je na internetskoj stranici www.advantageja.eu. Nakon tri godine aktivnosti u sklopu ADVANTAGE z. a., više od 34 organizacije su sastavile zajednički dokument. U sastavljanju su sudjelovale i vlade te nevladine udruge iz 22 države članice.

FPA se temelji na sustavnim pregledima i analizi postojećeg znanja, izgradnji konsenzusa te istraživanjima koja su provele države članice u sklopu inicijative ADVANTAGE z. a. Stručnjaci i savjetnici su komentirali radne verzije dokumenata i sudjelovali u raspravama tijekom različitih faza procesa. Time je dobiven novi uvid u problematiku i poboljšalo se razumijevanje stajališta različitih dionika, uključujući politička, rukovodeća, stručna i akademska stajališta. Svrha FPA je davanje smjernica stvarateljima politika, tehničkim savjetnicima, rukovoditeljima, stručnjacima u području skrbi i zdravlja, visokoobrazovanima i svim uključenim u razvoj državnih ili regionalnih okvira za rješavanje izazova starenja.

Važno je napomenuti da FPA daje preporuke koje obvezuju Hrvatsku u poduzimanju mjera kroz iduće četiri godine. Ovaj nacrt djelovanja, stvoren na temelju trenutne situacije u Hrvatskoj i dostupnim sredstvima, na praktičan način pokazuje kako poboljšati prevenciju i rješavanje problema ranjivosti vezane uz stariju dob. Ranjivost je posljedica propadanja fizioloških sustava koje dovodi do smanjenih zaliha, preosjetljivosti na stresore i povećava rizik od nepovoljnih zdravstvenih ishoda kao što su invaliditet, institucionalizacija, hospitalizacija i smrt. Postoje dokazi da prevencija ranjivosti otklanja velik broj negativnih zdravstvenih ishoda vezanih uz starenje i doprinosi zdravom starenju.

Trenutni izazov je pretvaranje preporuka FPA u konkretno djelovanje za zdravo starenje u Hrvatskoj budući da je starenje jedan od najvećih izazova s kojim se suočava cijela Europa. Demografski trendovi ukazuju da će doći do porasta pojavnosti invaliditeta i ovisnosti o tuđoj pomoći vezanih uz starenje, što će u konačnici utjecati i na održivost socijalnog i zdravstvenog sustava.