Kazališni festival za djecu i mlade u sklopu Nacionalnog projekta “Živjeti zdravo”

Kako bi se djecu i mlade potaknulo da osvijeste i obrate pozornost na važnost očuvanja zdravlja i odbace moguće nezdrave navike, ali i nauče nešto novo o odgovornom spolnom ponašanju, pravilnoj prehrani i prevenciji ovisnosti, u sklopu Nacionalnog projekta „Živjeti zdravo“, financiranog bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, organizira se izvedba predstava „Lucijina priča“, „D(n)o dna“ i „Ćevap i to“.

Predstave će se održati u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 1 u Zagrebu.

Izvedba predstava u Zagrebu organizira se u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”.

Premijera predstave „Ćevap i to“ održat će se 16. listopada s početkom u 14 sati. Predstava je namijenjena učenicima 7. i  8. razreda osnovne škole, koji će pomoću maštovitih dijaloga i gegova glumaca te interaktivnog sudjelovanja u predstavi, saznati nešto više o problemu prekomjerne tjelesne mase i debljine te važnosti pravilne prehrane i redovite tjelesne aktivnosti. Predstavu izvode glumci Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.

Predstava „Lucijina priča“, je namijenjena učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole i mladima, koja na edukativan i duhovit način želi poslati poruku o važnosti prevencije rizičnih ponašanja, odgovornog spolnog ponašanja i brige za zdravlje, te povećati svjesnost i znanje o prevenciji HIV infekcije, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih bolesti, kao i doprinijeti smanjenju diskriminacije oboljelih među adolescentskom populacijom. Predstavu izvode glumci Ri-Teatra u suradnji s udrugom “Hepatos Rijeka”, a održat će se 16. studenog u 13 sati.

Predstava „D(n)o dna“ namijenjena je za učenike 1. i 2. razreda srednje škole, koja ukazuje na sve opasnosti koje skriva konzumiranje alkohola kod mladih, održat će se 23. studenog u 13 sati. Predstavu izvode glumci Tirene.

Nakon izvedbe svake predstave će glumci i djelatnici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uz gostovanje drugih stručnjaka proširiti edukaciju o temi iz predstave kroz interakciju s publikom u trajanju od 30 minuta.

U raspravu s učenicima nakon predstave “Ćevap i to” uključit će se stručnjaci iz HZJZ-a, kineziolog, nutricionistica i specijalizantica epidemiologije. U raspravu nakon predstave “Lucijina priča” uključit će se stručnjaci iz HZJZ-a, liječnica školske medicine, ginekologinja, studentica medicine iz udruge CroMSIC, mladi liječnici i gosti, a u raspravi nakon predstave “D(n)o dna” sudjelovat će psihologinja i drugi stručnjaci iz HZJZ-a.