Svjetski dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba

Svjetski se dan svjesnosti o zlostavljanju starijih osoba (engl. World Elder Abuse Awareness Day, WEAAD) obilježava svake godine 15. lipnja. Tema 2017. godine je važnost prevencije financijskog iskorištavanja starijih osoba kao jedan od oblika zlostavljanja.

U gotovo svim zemljama svijeta očekuje se značajan porast broja starijih osoba u razdoblju između 2015. i 2030. godine, što će biti posebno izraženo u razvijenijim državama. Zbog toga se očekuje i da će problem zlostavljanja starijih osoba biti sve izraženiji. Iako je problematika zlostavljanja starijih osoba nekad bila tabu, danas je ovaj problem prepoznat diljem svijeta. Međutim, i dalje ostaje jedan od najmanje istraženih oblika nasilja u nacionalnim anketama te jedna od najmanje naglašenih tema vezanih za nasilje u nacionalnim akcijskim planovima.

Rezultati nedavnih istraživanja ukazuju na potrebu obraćanja posebne pažnje na financijsko iskorištavanje i materijalno zlostavljanje starijih osoba, što se pokazalo veoma čestim i ozbiljnim problemom. Prema trenutno dostupnim podacima, čak je 5-10 % starijih osoba diljem svijeta u opasnosti od nekog oblika financijskog iskorištavanja. Međutim, ovaj oblik zlostavljanja često nije prijavljen, dijelom zbog osjećaja srama kod samih žrtava, a dijelom zbog kognitivnih i drugih teškoća koje im to onemogućuju, te je većina istraživanja prevalencije temeljena na anketama samoiskaza. Financijsko iskorištavanje može poprimiti mnogo oblika. U razvijenim zemljama zlostavljanje često uključuje krađu, krivotvorenje, zloupotrebu vlasništva i punomoći kao i zabranu pristupa financijskim sredstvima.

Rizični čimbenici za financijsko zlostavljanje starijih osoba uključuju: društvenu izolaciju, kognitivne nedostatke, emocionalnu i fizičku ovisnost o počinitelju, financijsku ovisnost zlostavljača o starijoj osobi, neke oblike suživota, siromaštvo, udovištvo i nedostatak socijalne mreže kao i predrasude protiv starijih osoba i ostale oblike predrasuda, diskriminatorne sustave nasljeđivanja te nedostatnu zakonsku zaštitu unutar kaznenog sustava.

U skladu s Planom održivog razvoja do 2030. godine i Međunarodnog madridskog plana o akciji za starenje, starije osobe imaju pravo na dostojanstveni život u starosti, slobodan od svih oblika zlostavljanja, uključujući i financijsko i materijalno zlostavljanje, koje može dovesti do siromaštva, gladi, beskućništva, ugroženog zdravlja i dobrobiti, pa čak i do preuranjene smrti.

Međunarodni dan borbe protiv zlostavljanja starijih osoba u 2017. godini ima za cilj istražiti učinkovite mjere za jačanje zaštite od financijskog i materijalnog iskorištavanja, poboljšati naše razumijevanje ovog oblika zlostavljanja starijih osoba, te potaknuti razgovor o tome kako same starije osobe mogu sudjelovati u smanjenju viktimizacije. O ovoj će se temi raspravljati na nadolazećoj osmoj sjednici Generalne skupštine UN-a, Radne skupine o starenju, koja će se održati u New Yorku od 5. – 7. srpnja 2017. godine.

Izvor:

www.un.org/development/desa/ageing/world-elder-abuse-awareness-day/2017-2.html