Kontrola kvalitete nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva

Izlaganje na javnozdravstvenom stručnom sastanku: prof. dr. sc. Nataša Antoljak, dr. med., doc. dr. sc. Mirjana Kalauz, dr. med.