Vol 11, Broj 44, 7. listopada 2015.

Vol 11, Broj 44, 7. listopada 2015.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik  PDF
Sandra Mihel 1

Stručni radovi

Čimbenici rizika u nastanku depresije PDF
Irena Kovačević, Štefanija Ozimec-Vulinec, Valentina Krikšić, Adriano Friganović, Mirna Žulec, Mara Županić 2-13
Kronična venska insuficijencija i venski ulkus – klinička prezentacija, liječenje i prevencija PDF
Saida Rezaković, Ana Lamza Jović, Mima Georgieva 14-20
Bazocelularni karcinom – etiopatogeneza, klinička slika i liječenje PDF
Saida Rezaković, Lidija Počanić 21-26
Leptospiroza- stanje u Koprivničko-križevačkoj županiji PDF
Zrinka Puharic, Antonia Tomašek, Mirna Žulec, Marina Mačković 27-32
Otrivanje oštećenja sluha u rodilištu Opće bolnice Virovitica PDF
Nives Kolar 33-36
Prikaz perinatalnog mortaliteta rodilišta Opće bolnice Virovitica u razdoblju 2005. – 2014. godina PDF
Milica Ivanic 37-40
Perinatalni pokazatelji višeplodnih trudnoća PDF
Nives Kolar 41-45
Učestalost carskog reza u rodilištu Opće bolnice Virovitica PDF
Milica Ivanic 46-48
Vaskularne bolesti kosti PDF
Filip Ličina 49-61
Jačanje rezilijantnosti zdravstvenog sustava na klimatske promjene u Hrvatskoj PDF
Inge Heim, Antoinette Kaić-Rak 62-64
Kvaliteta života sportaša s invaliditetom PDF
Anamarija Lazic, Renata Barić 65-104
Otkrivanje šećerne bolesti u Gradu Zagrebu PDF
Tamara Poljičanin, Lovorka Kodrin, Zora Martić Žigmunić, Ljerka Mišura, Melita Jelavić, Vanja Tešić 105-110
Prekomjerna liječnička praksa: ničiji dobitak PDF
Tamara Poljičanin, Katja Erjavec, Blaženka Hunjak, Tomislav Benjak, Siniša Varga 111-116
Izvješće sa simpozija o cijepljenju PDF
Bernard Kaić 117-131
Komunikacijski stilovi kod studenata sestrinstva u Dubrovniku i Zagrebu PDF
Marija Vlašić, Darko Mihović, Sanja Zoranić, Joško Sindik 132-1