Vol 9, Broj 33, 7. siječnja 2013.

Vol 9, Broj 33, 7. siječnja 2013.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Mara Županić 1-4

Stručni radovi

Organizacija, obrazovanje i kompetencije patronažnih medicinskih sestara PDF
Mara Županić 5-15
Uloga medicinske sestre/tehničara u sektoru javnog zdravstva PDF
Želimir Bertić 16-21
Etička promišljanja medicinskih sestara u zajednici PDF
Sonja Kalauz 22-38
Integracija patronažne sestre u projektima lokalne zajednice – primjeri iz prakse PDF
Nataša Mrakovčić 39-46
Koordinacija zdravstvenih akcija u zajednici PDF
Biserka Sviben, Ines Vinski 47-53
Evaluacija provođenja trudničkih tečajeva tijekom 2000-2012.god. PDF
Mara Županić, Vesna Turuk, Dubravka Ćurik, Ljerka Bertić 54-63
Zajednica u promicanju dojenja – grupe za potporu dojenju PDF
Vesna Vukšić 64-70
Neke odrednice dojenja kod rodilja u Krapinsko-zagorskoj županiji PDF
Biserka Sviben, Olivera Petrak 71-83
Suradnja patronažne sestre i sestre u dječjem vrtiću PDF
Ljubica Mendaš, Irena Ban 84-91
“Prehrana školske djece“ – projekt Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije u suradnji sa Županijskim stručnim vijećem voditelja školskih preventivnih programa u osnovnim školama PDF
Želimir Bertić 92-108
Prijedlog kompetentnosti medicinske sestre u zajednici u cilju zagovaranja mentalnog zdravlja PDF
Zoran Bradaš, Marija Božičević 109-116
Mentalno zdravlje – poslijeporodna depresija PDF
Božena Vrabec, Elizabeta Radonjić, Danijela Kutija, Ireneja Lestovšek Jurković, Dolores Štefančić 117-122
Oblici rehabilitacije liječenih alkoholičara u zajednici-prikaz rada KLA PDF
Irena Car Čuljak, Jelena Culej, Katarina Dodić 141-175
Specifičnosti rada s kroničnim bolesnicima oboljelih od šećerne bolesti-primjer dobre prakse PDF
Milica Tikvić, Vilma Kolarić, Snježana Gačina, Draženka Tenšek, Božena Vrabec, Vilena Maglica Šoša 123-140
Primjer primjene intervencijskog modela u prevenciji kardiovaskularnih bolesti PDF
Jaka Ivezić 176-180
Razlozi neodazivanja žena na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke na području grada Lepoglave PDF
Andreja Kolačko, Irena Stipešević-Rakamarić 181-199
Specifičnosti rada patronažne sestre s Romima PDF
Božica Zubec, Natalija Pavlenić 200-208
Palijativna skrb PDF
Vilena Maglica Šoša, Rozmari Tusić, Marija Budigam Škvorc, Ljiljana Hoić 209-220
Informatizacija u djelatnosti patronaže PDF
Božena Vrabec 221-223
Guillain-Barré sindrom i cijepljenje protiv gripe PDF
Tatjana Nemeth Blažić 224-231
Sustav upravljanja kvalitetom u zdravstvu PDF
Mirela Ančić 232-243
Doprinos sporta kvaliteti života sportaša s invaliditetom PDF
Anamarija Lazić, Renata Barić 244-246
Metamemorija kod medicinskih sestara i tehničara PDF
Marijana Ljepava, Ruža Čolaković, Marija Putica, Joško Sindik 247-268
Ispitni laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za ispitivanje hrane i pića u Republici Hrvatskoj PDF
Dina Polašek, Miroslav Venus 269-281
Zašto medicinske sestre pomažu drugim ljudima? PDF
Marina Sibiljan, Ivana Bule, Lorenco Glavinić, Joško Sindik 282-298

Civilne udruge i zdravlje

Klub laringektomiranih osoba Osijek i njegova uloga u sveobuhvatnoj rehabilitaciji laringektomiranih osoba PDF PDF
Marinela Rosso, Nikola Kraljik 299-303
Hrvatska udruga prijatelja hospicija PDF
Marčela Matijević-Klobučar 304-309

Inovacije

Edukacija o dijabetičkoj prehrani – ima li mjesta inovacijama? PDF
Snježana Gaćina 310-313
Inovativni oblici edukacije u radu patronažnih sestara PDF PDF
Mara Županić, Irena Ban 314-318

Javnozdravstveni cybercaffe

Razgovor s Jasnom Ćepić PDF PDF
319-327

Gost

The interview about Community Health Nursing in Canada PDF PDF
Valentina Krikšić, Nancy Eros 328-331

Vijesti

Akcija “Kontrolirajmo svoje zdravlje” PDF PDF
Irena Car Čuljak 332-334
Izvješće sa dječjeg sajma, sajma za bebe PDF PDF
Jasna Ćepić, Darinka Jurović 335-337
Simpozij Nivea Beby PDF PDF
Darinka Juroivć, Darinka Jurović 338-339
Patronažne sestre na 11.danima beba,mama i trudnica PDF PDF
Irena Ban 340-341
Održana 1.konferencija projekta “Moja mala sovica” PDF PDF
Irena Ban, Mara Županić 342-344
Programu „Zdrave županije“ dodijeljeno jedinstveno priznanje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti iz Atlante PDF
Selma Šogorić 345-346