Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis za 2019.

Publikacija Hrvatski zdravstveno-statistički ljetopis sadrži najvažnije podatke i pokazatelje o radu zdravstvenih službi u sustavu zdravstva kao i pokazatelje o zdravstvenom stanju hrvatske populacije i odabranih populacijskih skupina. Svi podaci prikupljaju se iz zdravstvenih ustanova i ordinacija s čitavog područja Hrvatske, bez obzira na vrstu vlasništva i vrstu zdravstvenog osiguranja pojedinca. Zdravstveni pokazatelji, koji ne ukazuju samo na aktualno stanje već omogućuju praćenje kretanja pojedinih sastavnica, nužni su za ocjenu funkcioniranja i učinkovitosti zdravstvenog sustava i temelj su procesa zdravstvenog planiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini. Rad na razvoju i kvaliteti zdravstvenih pokazatelja iz cjelokupne bolničke i izvanbolničke zdravstvene djelatnosti odvija se u uskoj suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo.


Izdanje Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa za 2019. možete pogledati i preuzeti >> ovdje (PDF, 10.5 MB)


Tablice objavljene u ovom izdanju ljetopisa možete preuzeti u xlsx formatu >> ovdje

 

Napomena: Zbog posebnih uvjeta prikupljanja podataka u 2020. godini, dio izvještaja nam nije dostavljen pa su u nekim poglavljima podaci nepotpuni.