Održan Lokalni forum dionika u sklopu iPAAC projekta

U četvrtak, 28. siječnja 2021. održan je prvi Lokalni forum dionika (engl. Local Stakeholder Forum) u svrhu diseminacije postignuća zajedničkog djelovanja Inovativno partnerstvo za akciju protiv raka (engl. Innovative Partnership for Action Against Cancer; www.ipaac.eu).

iPAAC JA je projekt sufinanciran iz sredstava Trećeg zdravstvenog programa Europske unije te okuplja 44 partnera iz 24 europske zemlje. Cilj projekta je razviti inovativne pristupe za poboljšanje aktivnosti suzbijanja raka te izraditi Mapu o implementaciji i održivosti aktivnosti suzbijanja raka (engl. Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions) koja će pružiti potporu državama članicama u provedbi preporuka, akcija i programa za kontrolu raka, odnosno u implementaciji preporuka proizašlih iz prethodnih zajedničkih djelovanja u području raka (EPAAC-a i CANCON-a).

Lokalni forum dionika izuzetno je važan diseminacijski alat koji podrazumijeva informiranje važnih dionika iz područja tematike projekta o njegovim ciljevima, aktivnostima i napretku.

Sastanak je bio podijeljen na dvije tematske cjeline – prvi dio koji je bio fokusiran isključivo na iPAAC projekt, njegove ciljeve, aktivnosti i završni rezultat te drugi dio kojim su bile obuhvaćene tri aktualne teme iz područja kontrole zloćudnih bolesti.

Mario Šekerija i Karmen Korda, članovi iPAAC tima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u prvom su dijelu sastanka predstavili iPAAC projekt i sudionike upoznali s informacijama relevantnim za njegovu uspješnu provedbu i implementaciju.

Drugi dio sastanka otvorila je pomoćnica ministra zdravstva Vera Katalinić-Janković, koja je predstavila novousvojeni Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. Ovaj iznimno važan strateški dokument temeljen je na bremenu raka u Hrvatskoj, zastupljenosti i distribuciji rizičnih čimbenika te raspoloživim sredstvima, a sadrži objedinjene mjere primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te optimizaciju zdravstvene skrbi za onkološke bolesnike.

Također, imali smo priliku čuti i vrlo zanimljivo predavanje Ljiljane Vukote iz udruge SVE za NJU o važnosti psihološke pomoći kao integralnog dijela personalizirane skrbi o onkološkim bolesnicima. Osvrnula se na potrebe onkoloških bolesnika, važnost psihološke pomoći i personaliziranog pristupa, definiranje psihološke pomoći u Nacionalnom strateškom okviru protiv raka te pružila izvrstan primjer dobre prakse kroz opis rada Udruge žena oboljelih i liječenih od raka SVE za NJU.

Za kraj, Mario Šekerija, voditelj Odjela za maligne bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predstavio je neka saznanja iz dostupne literature na temu COVID-19 i raka. Predavanje je obuhvaćalo više tematskih područja, odnosno pitanja – od toga jesu li onkološki bolesnici pod povećanim rizikom od oboljenja od COVID-19, preko tijeka i ishoda bolesti kod onkoloških bolesnika i utjecaja vrste onkološkog liječenja na težinu simptomatologije i ishoda COVID-19 bolesti pa sve do poremećaja dijagnostike raka u vrijeme pandemije te cijepljenja onkoloških bolesnika.

Svim predavačima i sudionicima zahvaljujemo na sudjelovanju i interesu!