Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

Javna vodoopskrba je u RH najsigurniji način vodoopskrbe. U cilju zaštite ljudskog zdravlja provodi se nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju u javnoj distribucijskoj mreži na nekoliko razina i to u okviru: i) samokontrole koju provode javni isporučitelji vodnih usluga; ii) državnog monitoringa koji koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, iii) službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koje provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Monitoringom vode za ljudsku potrošnju je u javnoj distribucijskoj mreži u RH 2016. godine uzorkovano 5.721 uzoraka redovnog i 550 uzoraka revizijskog monitoringa. Ukupni broj neispravnih uzoraka vode zbog jednog ili više pokazatelja iznosio je 227 odnosno 3,6 %, pri čemu je 120 uzoraka bilo kemijski (1,9 %), a 122 mikrobiološki neispravno (1,9 % ).


Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu možete pogledati i preuzeti OVDJE