Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu

naslovnica izvještajaZakonom o vodi za ljudsku potrošnju („NN“ 56/13, 64/15, 104/17) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („NN“ 125/17) regulirano je područje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj (RH).

U cilju zaštite ljudskog zdravlja provode se propisane kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u javnoj distribucijskoj mreži na nekoliko razina u okviru: i) samokontrole koju provode javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU), ii) državnog monitoringa koji koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te iii) službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koje provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Sustavom samokontrole u 2017. godini su javni isporučitelji vodnih usluga analizirali 69.700 uzoraka na kemijske pokazatelje i 47.110 uzoraka na mikrobiološke pokazatelje. Pronađeno je 680 (0,99 %) kemijski i 323 (0,69 %) mikrobiološki neispravnih uzoraka.

Monitoringom vode za ljudsku potrošnju je u javnoj distribucijskoj mreži u RH 2017. godine uzorkovano 6.476 uzoraka redovnog i 605 uzoraka revizijskog monitoringa. Ukupni broj neispravnih uzoraka vode zbog jednog ili više pokazatelja iznosio je 216 odnosno 3,1 %, pri čemu je 140 uzoraka bilo kemijski (2,0 %), a 88 mikrobiološki neispravno (1,2 %).

Sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva su prilikom službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju nad pravnim osobama koje objavljuju djelatnost javne vodoopskrbe u 2017. godini uzorkovali 103 uzorka, od kojih je 25 (24,2 %) bilo neispravno.


Cjeloviti Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2017. godini može se preuzeti OVDJE