Voda za ljudsku potrošnju u Hrvatskoj 2016. godine

U Republici Hrvatskoj (RH) se razlikuje javna, lokalna i individualna vodoopskrba. Javnu vodoopskrbu obavljaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (javni isporučitelji vodnih usluga). Lokalna vodoopskrba podrazumijeva lokalne vodovode koji su građeni sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća iz sredstava lokalnih zajednica i koji su u trenutku građenja imali sve valjane i potrebne dozvole. Mnogi su takvi vodovodi kasnije uključeni u sustav javne vodoopskrbe. Međutim, mnogi su opstali do danas, a međuvremenu nisu stekli uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe te o njima uglavnom skrbe grupe građana ili mjesne zajednice. Individualna vodoopskrba podrazumijeva upotrebu individualnih zdenaca, cisterni, gusterni i sl.

Prema procjenama je u Hrvatskoj na javnu vodoopskrbu priključeno približno 87 posto stanovništva, a na lokalnu vodoopskrbu približno 1,6 posto.

U cilju zaštite ljudskog zdravlja provodi se nadzor nad zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju u javnoj distribucijskoj mreži na nekoliko razina i to u okviru: i) samokontrole koju provode javni isporučitelji vodnih usluga; ii) državnog monitoringa koji koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, iii) službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koje provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.
Monitoringom vode za ljudsku potrošnju je u javnoj distribucijskoj mreži u RH 2016. godine uzorkovano 5.721 uzoraka redovnog i 550 uzoraka revizijskog monitoringa. Ukupni broj neispravnih uzoraka vode zbog jednog ili više pokazatelja iznosio je 227 odnosno 3,6 %, pri čemu je 120 uzoraka bilo kemijski (1,9 %), a 122 mikrobiološki neispravno (1,9 % ).

Lokalni su vodovodi s javnozdravstvenog aspekta najveći rizik, jer se voda potrošačima isporučuje bez ikakve obrade, a često i bez dezinfekcije. Od 748 uzoraka uzorkovanih u lokalnim vodovodima 2016. godine ih je 421 bilo zdravstveno neispravno (56,3 %), a najčešći razlog neispravnosti bilo je mikrobiološko onečišćenje.

Javna vodoopskrba je u RH najsigurniji način vodoopskrbe. Cjeloviti Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2016. godini može se preuzeti ovdje.