Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu

Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju („NN“ 56/13, 64/15, 104/17, 115/18) i Pravilnikom o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe („NN“ 125/17) regulirano je područje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj (RH).

U cilju zaštite ljudskog zdravlja provode se propisane kontrole zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u javnoj distribucijskoj mreži na nekoliko razina u okviru: i) samokontrole koju provode javni isporučitelji vodnih usluga (JIVU), ii) državnog monitoringa koji koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode županijski zavodi za javno zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar te iii) službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koje provode sanitarni inspektori Ministarstva zdravstva.

Sustavom samokontrole u 2018. godini su javni isporučitelji vodnih usluga analizirali 74.287 uzoraka na kemijske pokazatelje i 55.119 uzoraka na mikrobiološke pokazatelje. Pronađeno je 925 (1,24 %) kemijski i 167 (0,3 %) mikrobiološki neispravnih uzoraka.

Monitoringom vode za ljudsku potrošnju je u javnoj distribucijskoj mreži u RH 2018. godine uzorkovano 6.968 uzoraka redovnog i 633 uzoraka revizijskog monitoringa. Ukupni broj neispravnih uzoraka vode zbog jednog ili više pokazatelja iznosio je 182 odnosno 2,4 %.

Sanitarni su inspektori Ministarstva zdravstva prilikom provođenja službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2018. godini uzorkovali 161 uzorak vode od kojih je 21 (13,0%) bilo neispravno.


Cjeloviti Izvještaj o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2018. godini može se preuzeti OVDJE