Nacionalni program za šećernu bolest

Povodom Svjetskog dana šećerne bolesti 14. studenog danas je na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održan sastanak svih ključnih dionika u cilju donošenja unaprijeđene verzije nacionalnog programa za šećernu bolest 2015.-2020.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Referentnog centra za šećernu bolest – Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur, Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Hrvatskog liječničkog zbora, Stručnih društava liječnika obiteljske medicine, Društva medicinskih sestara/tehničara za dijabetes, endokrinologiju i poremećaje metabolizma Hrvatske udruge medicinskih sestara, Međunarodne dijabetičke federacije za europsku regiju, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga i udruga osoba sa šećernom bolešću.

Nacionalni program za šećernu bolest prvi je puta donijet u Republici Hrvatskoj 2007. godine pod nazivom Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću s posebnim ciljem prevencije bolesti. Iako odlično ocijenjen od strane europskih i svjetskih stručnih udruga i institucija, procijenili smo da je vrijeme da se evaluiraju sve postojeće aktivnosti te donese plan za daljnje unapređenje skrbi osoba sa šećernom bolešću.

Sveukupni cilj Nacionalnog programa je unapređenje zdravlja provođenjem mjera ranog otkrivanja, praćenja, liječenja i sprječavanja komplikacija šećerne bolesti. Provođenjem programa se očekuje daljnje smanjenje pojavnosti komplikacija šećerne bolesti i povećanje udjela bolesnika koji su otkriveni u ranim razdobljima bolesti te posljedična bolja kvaliteta života i smanjenje smrtnosti. Dodatnim, sinergijskim aktivnostima u području primarne prevencije, incidencija šećerne bolesti trebala bi se u budućnosti smanjiti ili u najmanju ruku zadržati na dosadašnjim razinama.

Prilikom donošenja ovog Nacionalnog programa kao smjernice su korišteni rezultati provedbe Nacionalnog programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću u razdoblju 2007.-2012. kao i rezultati provedene SWOT analize

SWOT analiza zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj

Strengths (jake strane) Weaknesses (slabosti)
o   Dugogodišnja ulaganja u zdravstvenu zaštitu osoba sa šećernom bolešću i u pridružene resurseo   Prepoznatost šećerne bolesti kao javnozdravstvenog problema o   Težište skrbi na sekundarnoj i tercijarnoj razinio   Djelomična nedostatna educiranost liječnika opće/obiteljske medicine

o   Nejednaka dostupnost skrbi

Opportunities (mogućnosti) Threats (prijetnje)
o   Redefiniranje uloga po razinama zdravstvene zaštite u liječenjuo   Potpuna implementacija indikatora skrbi u svakodnevni rad o   Povećanje troškova liječenjao   Nedostupnost odgovarajuće zdravstvene skrbi

o   Smanjenje kvalitete zdravstvene skrbi

 

Donošenje nacionalnog programa očekuje se do kraja 2014. godine.